Inflace v dubnu 2024 vzrostla do horní poloviny tolerančního pásma 2% cíle ČNB

Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o vývoji inflace v dubnu 2024

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla cenová hladina v dubnu 2024 meziročně o 2,9 %. Oproti předchozímu měsíci se inflace zvýšila o 0,9 procentního bodu. Růst spotřebitelských cen se tak nachází v horní polovině tolerančního pásma 2% cíle ČNB.

Dubnová meziroční inflace byla ve srovnání s jarní prognózou ČNB o 0,4 procentního bodu vyšší. Dominantně se na této odchylce podílel vývoj cen potravin. Zatímco prognóza předpokládala v dubnu pokračující, i když zmírňující se meziroční pokles cen potravin, ve skutečnosti potraviny lehce zdražily. Jedná se přitom o jednu z nejvíce kolísavých položek spotřebního koše. Lze přitom předpokládat, že další vývoj cen potravin bude i nadále příznivě ovlivňován zlevňováním světových agrárních komodit a domácí zemědělské výroby.  Současně lze konstatovat, že vývoj ve všech zbývajících složkách spotřebitelského koše přibližně odpovídal prognóze.

duben 2024 meziročně v %
ZoMP jaro 2024 skutečnost
Index spotřebitelských cen 2,5 2,9
Regulované ceny 6,0 6,3
Primární dopady změn daní 0,1 0,1
Očištěno o změny nepřímých daní    
Ceny potravin, nápoje, tabák -0,5 1,0
Jádrová inflace 2,6 2,6
Ceny pohonných hmot 7,8 7,4
Měnověpolitická inflace 2,3 2,8

Jádrová inflace v dubnu v souladu s očekáváním dále mírně zvolnila. V jejím odeznívání, které trvá již druhým rokem, se projevuje nejen nízký růst cen zahraničních vstupů, ale také předchozí déletrvající útlum domácí poptávky ovlivněný i přísnou měnovou politikou ČNB. Dochází přitom k poklesu ziskových přirážek výrobců, prodejců a poskytovatelů služeb k jejich nákladům. V tomto kontextu došlo v dubnu k lehkému zpomalení růstu cen zboží i služeb. Růst cen služeb se nicméně stále nachází na poněkud zvýšené úrovni. Dynamika imputovaného nájemného nepatrně zrychlila, zůstává ale na nízkých hodnotách vlivem jen pozvolného oživování realitního trhu.

Zdražení pohonných hmot v dubnu nabralo dle očekávání na síle v důsledku předchozího růstu cen ropy na světových trzích i oslabení koruny v předešlých měsících. Oba zmíněné faktory již ale rychle odeznívají. Meziroční růst regulovaných cen v dubnu dle očekávání lehce zpomalil, což souviselo se zlevňováním energií spojených s bydlením. Po uzavření prognózy bylo významným dodavatelem oznámeno snížení cen elektřiny a plynu, k němuž dojde na přelomu druhého a třetího čtvrtletí letošního roku. Jeho dopad bude mírně protiinflační vzhledem ke stávajícímu výhledu centrální banky pro tento segment spotřebitelského koše.

Cenová hladina v dubnu meziměsíčně vzrostla o 0,7 %. Ačkoliv se jednalo o mírně vyšší růst, než předpokládala jarní prognóza, odchylka byla způsobena převážně cenami potravin, jejichž vývoj se často vyznačuje velkými výkyvy. Kvalitativní vyznění jarní prognózy ČNB tak zůstává v platnosti. Podle ní se inflace bude v průběhu celého letošního roku pohybovat na dohled 2% cíle.

Petr Král, ředitel sekce měnové