Inflace v únoru 2024 přesně na 2% cíli

Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o vývoji inflace v únoru 2024

Podle dnes zveřejněných údajů poklesla meziroční inflace v únoru 2024 na 2 %. Oproti předchozímu měsíci tak meziroční růst spotřebitelských cen zpomalil o 0,3 procentního bodu. Na pokles inflace k cíli působila přísná měnová politika ČNB a slabá domácí ekonomická aktivita.

Únorová meziroční inflace byla ve srovnání se zimní prognózou ČNB o 0,8 procentního bodu nižší. Oproti predikci došlo v prvních dvou měsících letošního roku k výraznějšímu zpomalení růstu regulovaných cen. Taktéž jádrová inflace byla o něco nižší. V opačném směru působil mírnější pokles cen potravin, nápojů a tabáku. Ceny pohonných hmot oproti očekávání lehce vzrostly.

únor 2024 meziročně v %
ZoMP zima 2024 skutečnost
Index spotřebitelských cen 2,8 2,0
Regulované ceny 8,6 6,0
Primární dopady změn daní 0,1 0,0
Očištěno o změny nepřímých daní    
Ceny potravin, nápoje, tabák -1,8 -1,1
Jádrová inflace 3,5 2,8
Ceny pohonných hmot -4,4 0,3
Měnověpolitická inflace 2,7 2,0

Jádrová inflace v únoru dále zvolnila. V jejím odeznívání, které trvá již druhým rokem, se projevuje nejen nízký růst cen zahraničních vstupů, ale také zchlazená domácí poptávka v důsledku restriktivního nastavení měnové politiky. Utlumená ekonomická aktivita působící na pokles ziskových marží výrobců a prodejců vedla ke zpomalení růstu cen zboží. Naopak dynamika cen služeb zůstávala zvýšená, k čemuž přispělo zrychlení růstu imputovaného nájemného.

Meziroční dynamika cen potravin v únoru setrvala v záporných hodnotách vlivem zlevňování světových agrárních komodit i domácí zemědělské výroby. Ve stejném směru působila utlumená spotřebitelská poptávka po potravinách. Ceny pohonných hmot se v únoru po několikaměsíčním poklesu vrátily k růstu.

Cenová hladina v únoru meziměsíčně vzrostla o 0,3 %. Intenzita tradičního přecenění na počátku roku byla pod předpoklady zimní prognózy. Podle ní se inflace bude v průběhu celého letošního roku pohybovat na dohled 2% cíle.

Petr Král, ředitel sekce měnové