Inflace v srpnu 2023 v souladu s prognózou dále klesla

Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o vývoji inflace v srpnu 2023

Podle dnes zveřejněných údajů cenová hladina v srpnu 2023 meziročně vzrostla o 8,5 %. Inflace tak již sedmý měsíc v řadě zpomalila. I nadále se však nacházela vysoko nad horní hranicí tolerančního pásma cíle ČNB. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní spotřebitelské ceny v srpnu meziročně vzrostly o 8,3 % (tzv. měnověpolitická inflace).

Srpnová inflace byla v souladu s letní prognózou ČNB. K mírným odchylkám došlo v jednotlivých složkách cenového vývoje. Ceny potravin rostly meziročně méně, než prognóza predikovala. Také jádrová inflace byla ve srovnání s prognózou nižší. Naopak meziroční pokles cen pohonných hmot byl mírnější, než se čekalo. Regulované ceny rostly o něco rychleji. Dopad změn nepřímých daní odpovídal prognóze.

srpen 2023 meziročně v %
ZoMP léto 2023 skutečnost
Index spotřebitelských cen 8,5 8,5
Regulované ceny 21,1 22,1
Primární dopady změn daní 0,2 0,2
Očištěno o změny nepřímých daní    
Ceny potravin, nápoje, tabák 8,0 7,5
Jádrová inflace 6,2 6,0
Ceny pohonných hmot -18,1 -13,1
Měnověpolitická inflace 8,3 8,3

Jádrová inflace v srpnu dále zvolnila. V jejím postupném poklesu, který trvá již od října loňského roku, se projevuje nejen odeznívání růstu cen zahraničních vstupů, ale také zchlazená domácí poptávka. Ta  působí proti dalšímu růstu ziskových marží výrobců, prodejců a poskytovatelů služeb. Zpomalil růst jak cen zboží, tak služeb. K poklesu dynamiky cen služeb nadále přispívá pokračující snižování příspěvku imputovaného nájemného. V něm se projevuje zpomalování růstu cen ve stavebnictví a stabilizace cen nových rezidenčních nemovitostí pod vlivem zvýšených úrokových sazeb.

Meziroční růst cen potravin v srpnu dále zpomalil. K tomu přispívají snižující se ceny světových agrárních komodit i domácích zemědělských výrobců, jakožto i utlumená spotřebitelská poptávka v tuzemsku. Meziroční růst regulovaných cen je nadále silný, nicméně i v srpnu pokračoval ve zpomalování. I přes znatelný meziměsíční nárůst cen pohonných hmot v srpnu pokračoval jejich meziroční pokles v důsledku vysokých cen z loňského roku ovlivněných ruskou invazí na Ukrajině.

Pozorovaný cenový vývoj potvrzuje očekávání letní prognózy, že inflace bude během léta pokračovat v poklesu. Až do září bude meziroční cenový růst zpomalovat. V říjnu se trend poklesu meziroční inflace dočasně přeruší, avšak pouze vlivem statistického efektu úsporného tarifu v oblasti cen energií z konce loňského roku. Po jeho odeznění inflace na začátku příštího roku skokově klesne do blízkosti 2% cíle ČNB.

Petr Král, ředitel sekce měnové