Inflace v srpnu 2021 výrazně nad prognózou ČNB a viditelně nad horní hranicí tolerančního pásma cíle

Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o vývoji inflace v srpnu 2021

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla v srpnu 2021 cenová hladina meziročně o 4,1 %. Inflace se tak dále zvýšila a nacházela se znatelně nad horní hranicí tolerančního pásma cíle ČNB. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní spotřebitelské ceny v srpnu meziročně vzrostly o 3,9 %.

Srpnový meziroční růst spotřebitelských cen byl o jeden procentní bod rychlejší, než předpovídala aktuální prognóza ČNB. K této odchylce přispěly zejména vyšší jádrová inflace a rychlejší růst cen potravin. Prognóza ostatních složek inflace se zhruba naplnila. K celkově rychlému růstu cen stejně jako v přechozích měsících nadále nejvíce přispívá jádrová inflace. Vzedmutí spotřebitelské poptávky po odbourání protiepidemických opatření vede dle očekávání ke zdražování zejména v sektoru služeb. Zvýšením cen si jejich poskytovatelé částečně kompenzovali nízké či nulové tržby z dob uzavírek a růst svých provozních nákladů. V srpnu tak například dále zrychlil růst cen v restauracích. K růstu cen služeb významně přispívá i imputované nájemné (mající v tuzemském indexu spotřebitelských cen poměrně vysokou váhu), a to v návaznosti na rychlý růst cen nemovitostí a cen ve stavebnictví. Zrychluje však i růst cen zboží, v němž se odrážejí silné nákladové tlaky z tuzemské i zahraniční ekonomiky, které se projevují v  akcelerujícím růstu cen průmyslových výrobců a cen materiálů a surovin. Tento faktor přispívá v poslední době k rychlému zvyšování inflace i v jiných zemích. Také růst cen potravin pokračoval v srpnu ve zrychlování, když byl nejvíce ovlivněn oživením dynamiky cen mléčných a pekárenských výrobků a tabáku. Vedle toho přetrvávají meziročně výrazně dražší pohonné hmoty v návaznosti na vývoj světové ceny ropy.

srpen 2021 meziročně v %
ZoMP léto 2021 skutečnost
Index spotřebitelských cen 3,1 4,1
Regulované ceny -0,2 0,1
Primární dopady změn daní 0,2 0,2
Očištěno o změny nepřímých daní    
Ceny potravin, nápoje, tabák 1,6 2,5
Jádrová inflace 3,5 4,8
Ceny pohonných hmot 20,4 20,5
Měnověpolitická inflace 2,9 3,9

Podle letní prognózy ČNB se inflace v druhé polovině letošního roku zvýší výrazně nad horní hranici tolerančního pásma dvouprocentního inflačního cíle. K tomu povede zrychlení růstu cen potravin při nadále vysoké jádrové inflaci a silné dynamice cen pohonných hmot. Následně se přidá i obnovení růstu regulovaných cen. V současnosti silné celkové inflační tlaky se od konce letošního roku začnou postupně zmírňovat. K tomu přispěje zvolnění aktuálně rychlého růstu dovozních cen. Domácí cenové tlaky budou ještě nějakou dobu mírně narůstat, a to zejména v souvislosti se zvýšenou spotřebitelskou poptávkou a postupným zrychlováním mzdové dynamiky. Ta bude začátkem příštího roku podpořena dalším znatelným zvýšením minimální mzdy. V příštím roce se inflace bude vracet směrem k dvouprocentnímu cíli, a to s přispěním zpřísňování měnových podmínek.

Zveřejněná data představují výrazné proinflační riziko stávající prognózy ČNB, které jde ve směru výraznějšího nárůstu úrokových sazeb ve srovnání s dosavadním výhledem.

Petr Král, ředitel sekce měnové