Inflace v prosinci 2019 stále mírně nad prognózou a lehce nad horní hranou tolerančního pásma cíle ČNB

Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o vývoji inflace v prosinci 2019

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla v prosinci 2019 cenová hladina meziročně o 3,2 %. Inflace se tak oproti listopadu nepatrně zvýšila a setrvala lehce nad horní hranicí tolerančního pásma dvouprocentního cíle ČNB. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní se spotřebitelské ceny v loňském prosinci meziročně zvýšily o 3,3 %.

Prosincový meziroční růst spotřebitelských cen byl o 0,3 procentního bodu vyšší, než předpovídala podzimní prognóza ČNB. Na této odchylce se podobně jako v listopadu dominantně podílel neočekávaně rychlý růst cen potravin. V něm se mimo jiné stále projevují dozvuky špatné úrody některých zemědělských komodit v posledních dvou letech vlivem horkého a suchého počasí. Lehce vyšší, než prognóza očekávala, byla v prosinci – stejně jako v předchozích dvou měsících – i jádrová inflace. Ceny pohonných hmot nadále klesaly o něco pomaleji, než bylo očekáváno. Prosincový růst regulovaných cen byl naopak lehce pod prognózou centrální banky. Primární dopady změn nepřímých daní pak odpovídaly její prognóze.

Zveřejněná data jsou kvalitativně v souladu se stávající prognózou ČNB, která předpovídala dočasné zvýšení inflace na přelomu let 2019 a 2020. Aktuálně zrychlený růst cen odráží fundamentální inflační tlaky spojené s dlouhodobým, byť v poslední době zpomalujícím, růstem domácí ekonomiky. Ten se projevuje v přetrvávajícím napětí na trhu práce, rekordně nízké nezaměstnanosti, stále velmi svižném růstu mezd a zvyšování spotřeby českých domácností. Cenovou dynamiku na konci minulého roku zesiloval také mimořádně rychlý růst regulovaných cen (vlivem zvyšování cen elektřiny, plynu a tepla), který byl odezvou na předchozí růst světových cen energetických surovin. K vysoké inflaci aktuálně přispívá také již zmíněný rychlý růst cen potravin.

Nicméně, růst domácích nákladů již začal podle stávající prognózy ČNB zpomalovat. V dalších čtvrtletích se bude dále postupně zmírňovat v návaznosti na zvolňující dynamiku mezd. Protiinflačně již působí také dovozní ceny, odrážející utlumenou zahraniční inflaci a posilování kurzu koruny v posledních měsících. Pokles inflace bude v letošním roce naopak brzděn dopady změn nepřímých daní. Nyní pozorovaný rychlý růst cen potravin a regulovaných cen v následujících měsících postupně odezní. V průběhu roku se tak inflace bude postupně snižovat a na horizontu měnové politiky, tedy na přelomu letošního a příštího roku, se přiblíží k 2% cíli ČNB. K tomu přispěje i stále pevné ukotvení inflačních očekávání v blízkosti 2% cíle.

Petr Král, ředitel sekce měnové