Inflace v lednu 2024 prudce poklesla a vrátila se k 2% cíli

Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o vývoji inflace v lednu 2024

Podle dnes zveřejněných údajů poklesla meziroční inflace v lednu 2024 na 2,3 %, a po více jak dvou letech sestoupila do blízkosti 2% cíle. Oproti předchozímu měsíci se meziroční inflace snížila o 4,6 procentního bodu. K prudkému zpomalení meziroční inflace přispělo odeznění statistického efektu úsporného tarifu. Na pokles inflace působila přísná měnová politika ČNB a slabá domácí ekonomická aktivita. Mírný protiinflační vliv měla i aktualizace vah položek ve spotřebním koši.

Lednová meziroční inflace byla ve srovnání se zimní prognózou ČNB o 0,7 procentního bodu nižší. Oproti predikci došlo k většímu zpomalení růstu regulovaných cen. Taktéž jádrová inflace byla výrazně nižší. V opačném směru působil naopak menší pokles cen potravin, nápojů a tabáku. Rovněž ceny pohonných hmot poklesly o něco méně, než očekávala prognóza. Primární dopady změn nepřímých daní byly oproti prognóze nepatrně vyšší.

leden 2024 meziročně v %
ZoMP zima 2024 skutečnost
Index spotřebitelských cen 3,0 2,3
Regulované ceny 8,4 6,0
Primární dopady změn daní 0,0 0,1
Očištěno o změny nepřímých daní    
Ceny potravin, nápoje, tabák -1,3 -0,1
Jádrová inflace 3,8 2,9
Ceny pohonných hmot -3,2 -2,8
Měnověpolitická inflace 3,0 2,2

Jádrová inflace v lednu prudce zvolnila. V jejím poklesu, který trvá již více než rok, se projevuje nejen nízký růst cen zahraničních vstupů, ale také zchlazená domácí poptávka v důsledku restriktivního nastavení měnové politiky. Utlumená ekonomická aktivita působila na pokles ziskových marží výrobců, prodejců a poskytovatelů služeb. Zpomalil růst cen zboží i služeb, a to včetně imputovaného nájemného.

Meziroční dynamika cen potravin se v lednu překlopila do záporných hodnot. K tomu přispěly snižující se ceny světových agrárních komodit i domácích zemědělských výrobců, jakož i utlumená spotřebitelská poptávka. Také ceny pohonných hmot pokračují v meziročním poklesu. 

Cenová hladina v lednu meziměsíčně vzrostla o 1,5 %. Intenzita tradičního přecenění na počátku roku byla prozatím pod předpoklady zimní prognózy. Podle ní se inflace bude v průběhu celého letošního roku pohybovat na dohled 2% cíle.

Jakub Matějů, náměstek ředitele sekce měnové