Inflace v červnu 2023 dále znatelně klesla a nacházela se mírně pod prognózou

Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o vývoji inflace v červnu 2023

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla v červnu 2023 cenová hladina meziročně o 9,7 %. Inflace  tak dále výrazně zpomalila, nadále se však nacházela vysoko nad horní hranicí tolerančního pásma cíle ČNB. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní spotřebitelské ceny v červnu meziročně vzrostly o 9,5 %.

Červnová inflace byla ve srovnání s jarní prognózou ČNB o 0,4 procentního bodu nižší. Příčinou byla zejména slabší než očekávaná jádrová inflace, menší měrou přispěl také hlubší propad cen pohonných hmot. V opačném směru na odchylku od prognózy působil o něco rychlejší růst regulovaných cen. 

červen 2023 meziročně v %
ZoMP jaro 2023 skutečnost
Index spotřebitelských cen 10,1 9,7
Regulované ceny 22,8 23,8
Primární dopady změn daní 0,2 0,2
Očištěno o změny nepřímých daní    
Ceny potravin, nápoje, tabák 10,1 10,1
Jádrová inflace 8,3 7,5
Ceny pohonných hmot -23,6 -28,0
Měnověpolitická inflace 10,0 9,5

Jádrová inflace v červnu dále zvolnila. V jejím poklesu, který trvá již řadu měsíců, se projevuje nejen odeznívání růstu cen zahraničních vstupů, ale také zchlazená domácí poptávka. Ta vede k zastavování růstu ziskových marží výrobců, prodejců a poskytovatelů služeb. Zpomalila dynamika jak cen zboží, tak služeb. K poklesu dynamiky cen služeb přispívá zejména pokračující rychlé snižování příspěvku imputovaného nájemného. V něm se projevuje zpomalování růstu cen ve stavebnictví a stabilizace cen nových rezidenčních nemovitostí pod vlivem zvýšených úrokových sazeb.

Také meziroční růst cen potravin zvolňuje, a to zejména díky snižujícím se cenám světových agrárních komodit i domácích zemědělských výrobců, jakožto i utlumené poptávce spotřebitelů. Tu ilustruje pokračující pokles reálných maloobchodních tržeb za prodej potravin. Meziroční růst regulovaných cen je nadále silný, nicméně i v červnu pokračoval ve zmírňování. Ceny pohonných hmot pokračují v hlubokém meziročním propadu, což je důsledkem vysokých cen z loňského roku ovlivněných ruskou invazí na Ukrajině.

Pozorovaný cenový vývoj potvrzuje očekávání jarní prognózy, že inflace bude během jara a léta pokračovat v započatém strmém poklesu. I v následujících měsících bude meziroční cenový růst zpomalovat. Na horizontu měnové politiky, tedy ve druhém a třetím čtvrtletí příštího roku, inflace klesne k 2% cíli ČNB.

Petr Král, ředitel sekce měnové