Inflace v červnu 2021 nepatrně nad prognózou

Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o vývoji inflace v červnu 2021

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla v červnu 2021 cenová hladina meziročně o 2,8 %. Inflace se tak oproti květnu lehce snížila a nacházela se v horní polovině tolerančního pásma cíle ČNB. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní vzrostly v červnu spotřebitelské ceny meziročně o 2,6 %.

Červnový meziroční růst spotřebitelských cen byl o 0,1 procentního bodu rychlejší, než předpovídala stávající prognóza ČNB. Vyšší, než prognóza očekávala, byla jádrová inflace, kterou ovlivnilo zrychlení dynamiky cen zboží i služeb. Stejným směrem působil i meziroční růst cen pohonných hmot, který svou silou překonal prognózu v návaznosti na nečekaně vysokou cenu ropy. V opačném směru působilo další překvapivé zpomalení růstu cen potravin, jejichž dynamika zůstává rozkolísaná. Dopad změn nepřímých daní byl ve srovnání s prognózou lehce nižší. Nepatrný meziroční pokles regulovaných cen zhruba odpovídal prognóze.

Červnový vývoj inflace odpovídá z hlediska celkového příběhu stávající prognóze ČNB. Ta předpovídá dočasné zrychlení meziročního růstu spotřebitelských cen k horní hranici tolerančního pásma zejména v důsledku výrazného meziročního zdražení pohonných hmot. Inflaci posléze také podpoří dynamické zvýšení cen potravin a koncem roku i obnovení růstu regulovaných cen. Jádrová inflace se přitom bude z aktuálních zvýšených hodnot snižovat jen pozvolna. Její pokles budou totiž brzdit znatelné domácí poptávkové tlaky a svižný růst průmyslových cen v zahraničí. Celkové inflační tlaky se začnou zmírňovat až během podzimu s tím, jak bude odeznívat aktuálně zrychlený růst dovozních cen. Domácí cenové tlaky budou naproti tomu mírně narůstat, a to v souvislosti se znovuotevřením tuzemské ekonomiky a pozvolným zrychlováním růstu mezd. V příštím roce se inflace vrátí do blízkosti 2% cíle ČNB i díky tomu, jak se od června letošního roku začaly zvyšovat měnověpolitické úrokové sazby.

Petr Král, ředitel sekce měnové