Inflace v červenci 2023 v souladu s prognózou dále znatelně klesla

Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o vývoji inflace v červenci 2023

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla v červenci 2023 cenová hladina meziročně o 8,8 %. Inflace tak dále výrazně zpomalila, nadále se však nacházela vysoko nad horní hranicí tolerančního pásma cíle ČNB. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní spotřebitelské ceny v červenci meziročně vzrostly o 8,6 % (tzv. měnověpolitická inflace).

Červencová inflace byla ve srovnání s letní prognózou ČNB pouze o jednu desetinu procentního bodu nižší. Příčinou byl zejména pomalejší růst cen potravin, lehce nižší byla i jádrová inflace. V opačném směru na odchylku od prognózy působil o něco rychlejší růst regulovaných cen. Ceny pohonných hmot se vyvíjely v souladu s prognózou.

červenec 2023 meziročně v %
ZoMP léto 2023 skutečnost
Index spotřebitelských cen 8,9 8,8
Regulované ceny 21,9 22,5
Primární dopady změn daní 0,2 0,2
Očištěno o změny nepřímých daní    
Ceny potravin, nápoje, tabák 9,0 8,5
Jádrová inflace 6,9 6,8
Ceny pohonných hmot -26,1 -26,8
Měnověpolitická inflace 8,7 8,6

Jádrová inflace v červenci dále zvolnila. V jejím postupném poklesu, který trvá již od října loňského roku, se projevuje nejen odeznívání růstu cen zahraničních vstupů, ale také zchlazená domácí poptávka. Ta  působí proti dalšímu růstu ziskových marží výrobců, prodejců a poskytovatelů služeb. Zpomalil růst jak cen zboží, tak služeb. K poklesu dynamiky cen služeb přispívá zejména pokračující rychlé snižování příspěvku imputovaného nájemného. V něm se projevuje zpomalování růstu cen ve stavebnictví a stabilizace cen nových rezidenčních nemovitostí pod vlivem zvýšených úrokových sazeb.

Meziroční růst cen potravin se v červenci snížil na jednociferné hodnoty. K tomu přispívají snižující se ceny světových agrárních komodit i domácích zemědělských výrobců, jakožto i utlumená spotřebitelská poptávka. Tu ilustruje pokračující pokles reálných maloobchodních tržeb za prodej potravin. Meziroční růst regulovaných cen je nadále silný, nicméně i v červenci pokračoval ve zpomalování. I přes mírný meziměsíční nárůst cen pohonných hmot v červenci pokračoval jejich hluboký meziroční propad v důsledku vysokých cen z loňského roku ovlivněných ruskou invazí na Ukrajině.

Pozorovaný cenový vývoj potvrzuje očekávání letní prognózy, že inflace bude během léta pokračovat v započatém strmém poklesu. Až do září bude meziroční cenový růst zpomalovat. V říjnu se trend poklesu meziroční inflace dočasně přeruší, avšak pouze vlivem statistického efektu úsporného tarifu v oblasti cen energií z konce loňského roku. Po jeho odeznění inflace na začátku příštího roku skokově klesne do blízkosti 2% cíle ČNB.

Jakub Matějů, náměstek ředitele sekce měnové