Inflace v červenci 2020 v souladu s prognózou a nadále nad horní hranicí tolerančního pásma cíle ČNB

Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o vývoji inflace za červenec 2020

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla v červenci 2020 cenová hladina meziročně o 3,4 %. Inflace se oproti červnu mírně zvýšila a zůstává nad horní hranicí tolerančního pásma dvouprocentního cíle ČNB. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní se spotřebitelské ceny v červenci meziročně zvýšily také o 3,4 %.

Celkový meziroční růst spotřebitelských cen v červenci byl v souladu s aktuální prognózou ČNB. Rychleji, než prognóza předpovídala, rostla jádrová inflace, jejíž vývoj odráží doznívání předchozí silné domácí poptávky a přechodně zvýšené tempo růstu nákladů firem. Tato odchylka byla v opačném směru kompenzována nižší než prognózovanou dynamikou cen potravin a v souhrnu mírně nižšími primárními dopady změn nepřímých daní. Růst regulovaných cen odpovídal prognóze, stejně jako rozsah meziročního poklesu cen pohonných hmot.  

Pozorované zrychlení inflace je v souladu s aktuální prognózou ČNB. Podle ní inflace setrvá nad 3 % do konce letošního roku, neboť kompenzace výpadků příjmů firem v období koronavirové pandemie a růst jejich nákladů bude působit ve směru pokračujícího zvyšování cen, a to i přes hluboký pokles poptávky a celkové ekonomické aktivity. K výraznějšímu snížení inflace dojde začátkem příštího roku v návaznosti na zmírnění růstu domácích nákladů, lehce posilující kurz a zchlazení trhu práce. Z hlediska struktury k tomu přispěje jádrová inflace a především ceny potravin. Sníží se také dynamika regulovaných cen díky zvolnění růstu cen elektrické energie. Naopak propad cen pohonných hmot plynoucí z předchozího kolapsu světových cen ropy odezní. Na horizontu měnové politiky se inflace sníží k 2% cíli ČNB a v jeho v blízkosti setrvá i v roce 2022.

Luboš Komárek, náměstek ředitele sekce měnové