Inflace v březnu 2024 setrvala na 2% cíli ČNB

Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o vývoji inflace v březnu 2024

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla cenová hladina v březnu 2024 meziročně o 2 %. Oproti předchozímu měsíci se meziroční inflace nezměnila. Ke stabilizaci inflace na cíli přispěla dosavadní přísná měnová politika ČNB a utlumená domácí ekonomická aktivita. 

Březnová meziroční inflace byla ve srovnání se zimní prognózou ČNB o 0,9 procentního bodu nižší. Došlo přitom k výraznějšímu než očekávanému zpomalení růstu regulovaných cen. Taktéž jádrová inflace byla oproti predikci o něco nižší. Pokles cen potravin, nápojů a tabáku byl přibližně ve shodě s prognózou, neboť jejich březnovým meziměsíčním zlevněním došlo k vykompenzování předchozího mělčího než očekávaného meziročního poklesu na počátku roku. Naopak pohonné hmoty oproti očekávání v březnu meziročně zdražily.

březen 2024 meziročně v %
ZoMP zima 2024 skutečnost
Index spotřebitelských cen 2,9 2,0
Regulované ceny 9,5 6,6
Primární dopady změn daní 0,1 0,1
Očištěno o změny nepřímých daní    
Ceny potravin, nápoje, tabák -2,0 -2,2
Jádrová inflace 3,3 2,7
Ceny pohonných hmot -1,6 3,8
Měnověpolitická inflace 2,8 1,9

Jádrová inflace v březnu dále mírně zvolnila. V jejím odeznívání, které trvá již druhým rokem, se projevuje nejen nízký růst cen zahraničních vstupů, ale také zchlazená domácí poptávka v důsledku restriktivního nastavení měnové politiky ČNB. Utlumená tuzemská ekonomická aktivita působící na pokles ziskových marží výrobců a prodejců vedla k mírnému zpomalení růstu cen zboží. Rovněž růst cen služeb nepatrně zvolnil, udržuje se však na zvýšené úrovni. V jeho rámci zůstala dynamika imputovaného nájemného na nízkých hodnotách vlivem jen pozvolného oživování realitního trhu.  

Meziroční pokles cen potravin se v březnu prohloubil vlivem zlevňování světových agrárních komodit i domácí zemědělské výroby. Ve stejném směru působila utlumená spotřebitelská poptávka po potravinách. Zdražení pohonných hmot v březnu nabralo na tempu v důsledku pokračujícího růstu cen ropy na světových trzích i oslabené koruny. Rovněž meziroční růst regulovaných cen v březnu lehce zrychlil, což souviselo se zdražením dálniční známky.

Cenová hladina v březnu meziměsíčně vzrostla pouze nepatrně (o 0,1 %). Intenzita přecenění zboží a služeb v prvním čtvrtletí roku byla pod předpoklady zimní prognózy. Podle ní se inflace bude v průběhu celého letošního roku pohybovat na dohled 2% cíle. 

Petr Král, ředitel sekce měnové