Inflace v březnu 2023 dále klesla a nacházela se jen lehce nad prognózou

Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o vývoji inflace v březnu 2023

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla v březnu 2023 cenová hladina meziročně o 15 %. Inflace ve srovnání s únorem dále zpomalila, nadále se však nacházela vysoko nad horní hranicí tolerančního pásma cíle ČNB. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní spotřebitelské ceny v březnu meziročně vzrostly rovněž o 15 %.

Březnová inflace byla ve srovnání se zimní prognózou ČNB o dvě desetiny procentního bodu vyšší. Příčinou byl zejména znatelně rychlejší růst cen potravin. V opačném směru naopak působil o něco pomalejší růst regulovaných cen. Jádrová inflace a vývoj cen pohonných hmot pak zhruba odpovídaly prognóze. Primární dopady změn nepřímých daní, zachycující dopad lednového zvýšení spotřební daně na tabák do cen cigaret, jsou prozatím nepatrné. 

březen 2023 meziročně v %
ZoMP zima 2023 skutečnost
Index spotřebitelských cen 14,8 15,0
Regulované ceny 32,3 30,0
Primární dopady změn daní 0,1 0,0
Očištěno o změny nepřímých daní    
Ceny potravin, nápoje, tabák 15,1 17,7
Jádrová inflace 11,4 11,5
Ceny pohonných hmot -17,7 -17,6
Měnověpolitická inflace 14,7 15,0

Jádrová inflace v březnu dále zvolnila, zůstává však nadále zvýšená. V  jejím poklesu se projevuje postupné slábnutí růstu zahraničních průmyslových cen a útlum spotřeby českých domácností. Zpomalila dynamika jak cen zboží, tak služeb, a příspěvek nákladů vlastnického bydlení v podobě tzv. imputovaného nájemného se dále snížil. Růst cen potravin zůstává i přes určité zmírnění nadále zvýšený. To souvisí s předchozím výrazným zdražením agrárních a potravinářských komodit jak ve světě, tak i na domácím trhu. Růst regulovaných cen je také nadále silný, nicméně i v březnu jeho dynamika pokračovala v mírném zpomalování, což souviselo se  zlevněním dodávek od některých distributorů energií pod cenový strop. Ceny pohonných hmot v březnu přešly dle očekávání do hlubokého meziročního poklesu, což vedle vývoje na trhu s ropou a posilujícího kurzu koruny souviselo především s vysokou srovnávací základnou z loňského roku danou rozpoutáním ruské agrese na Ukrajině.

Pozorovaný cenový vývoj potvrzuje očekávání zimní prognózy, že po přechodném zrychlení cenového růstu na samém počátku letošního roku, souvisejícím zejména s výrazným zrychlením růstu regulovaných cen, bude inflace rychle klesat. Ve druhé polovině letošního roku se sníží na jednociferné hodnoty. Tržní složky inflace zvolní vlivem snižujících se nákladových tlaků ze zahraničí i z domácí ekonomiky. Současně dojde k postupné korekci ziskových marží domácích výrobců, obchodníků a poskytovatelů služeb. Začátkem roku 2024 se celková i měnověpolitická inflace sníží do blízkosti 2% cíle, kde setrvá do konce prognostického horizontu. K tomu přispěje i zpřísněná měnová politika ČNB.

Petr Král, ředitel sekce měnové