Inflace se v květnu 2024 přiblížila k prognóze i cíli ČNB

Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o vývoji inflace v květnu 2024

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla cenová hladina v květnu 2024 meziročně o 2,6 %. Oproti předchozímu měsíci přitom meziroční růst spotřebitelských cen zpomalil o 0,3 procentního bodu. Inflace se tak po dubnovém zvýšení následně opět přiblížila k 2% cíli ČNB.

Květnový meziroční cenový růst byl ve srovnání s jarní prognózou ČNB rychlejší o pouhou jednu desetinu procentního bodu. Viditelná odchylka od prognózy směrem vzhůru zaznamenaná v letošním dubnu se tak následným květnovým vývojem podstatným způsobem snížila. Na přetrvávání již jen malého kladného rozdílu oproti prognóze se přitom v květnu i nadále podílely zejména kolísavé ceny potravin, které v meziročním pohledu poklesly méně, než bylo očekáváno. Také růst regulovaných cen byl oproti predikci o něco silnější. V opačném směru působila znatelně nižší dynamika pohonných hmot i další mírné snížení jádrové inflace.

květen 2024 meziročně v %
ZoMP jaro 2024 skutečnost
Index spotřebitelských cen 2,5 2,6
Regulované ceny 5,4 5,9
Primární dopady změn daní 0,1 0,1
Očištěno o změny nepřímých daní    
Ceny potravin, nápoje, tabák -1,0 -0,1
Jádrová inflace 2,7 2,5
Ceny pohonných hmot 14,3 9,8
Měnověpolitická inflace 2,3 2,5

V pokračujícím odeznívání jádrové inflace, které trvá již druhým rokem, se projevuje nejen nízký růst cen zahraničních vstupů, ale také předchozí déletrvající útlum domácí poptávky ovlivněný i přísnou měnovou politikou ČNB. Dochází přitom k poklesu ziskových přirážek výrobců, prodejců a poskytovatelů služeb k jejich nákladům. S přispěním toho došlo v květnu k zastavení růstu cen zboží. Naopak tempo růstu cen služeb nepatrně zrychlilo, a nadále se tak nachází na zvýšené úrovni. Dynamika imputovaného nájemného zůstala na nízkých hodnotách vlivem jen pozvolného oživování realitního trhu.

Ceny potravin se dostaly po předchozím jednorázovém zvýšení do opětovného mírného poklesu v důsledku zlevňování světových agrárních komodit i domácí zemědělské výroby. V meziročním vyjádření přetrvává zvýšená dynamika cen pohonných hmot, ty však již proti předchozímu měsíci zlevňovaly díky poklesu cen ropy na světových trzích a posílení koruny. Meziroční růst regulovaných cen v květnu dle očekávání lehce zpomalil, což souviselo se zlevňováním energií spojených s bydlením.

Meziměsíčně se cenová hladina v květnu nezměnila. Nevýznamné cenové pohyby v rámci většiny oddílů spotřebního koše se vzájemně vykompenzovaly. Květnová meziroční inflace byla prakticky ve shodě s jarní prognózou ČNB. Podle ní se inflace bude v průběhu celého letošního roku pohybovat na dohled 2% cíle.

Petr Král, ředitel sekce měnové