Virus v ekonomice

Účast J. Rusnoka, guvernéra ČNB v diskusním pořadu Otázky Václava Moravce
(ČT1 29. 3. 2020, pořad Otázky Václava Moravce)

Video (externí odkaz na web ČT)

Václav MORAVEC, moderátor 
Prioritou by podle vedení Mezinárodního měnového fondu měla být krom boje s koronavirovou nákazou i cílená fiskální pomoc zranitelným domácnostem a podnikům. Důvod: urychlit a posílit oživení v příštím roce. Jedině tak se svět v roce 2021 podle Mezinárodního měnového fondu ekonomicky zotaví. 
Začněme tou jednoduchou otázkou. Jaké nástroje na podporu ekonomiky byste v těchto dnech z vašeho pohledu označili za nejdůležitější, pane guvernére?

Jiří RUSNOK, guvernér České národní banky 
Tak bezesporu nejdůležitější jsou ty, které se snaží udržet tok financí, to znamená tok příjmů, výdajů všech subjektů ekonomických, to znamená domácností, podniků, případně i veřejných institucí. Protože to je to klíčové, aby nedocházelo k insolvencím, kolapsům, které jsou de facto předčasné, které jsou vyvolané pouze nedostatkem likvidity, jež je dána těmi vnějšími okolnostmi a jinak ty subjekty jsou, řekněme, v pořádku a je velká pravděpodobnost, že poté, co odezní to "vypnutí" společnosti a ekonomiky, tak se vrátí na nějakou udržitelnou cestu. Teď skutečně bojujeme o to udržet v chodu to, co se dá, z hlediska těch elementárních finančních a ekonomických toků...

Václav MORAVEC, moderátor 
Josefe Středulo, jaké opatření či jaká opatření vám teď aktuálně od vlády chybějí?

Josef STŘEDULA, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů 
Ta první je, že bych očekával třeba už v pondělním jednání vlády, že by zaznělo, že pokud vláda někomu bude sanovat mzdy, to znamená bude nějaká forma kurzarbeitu či nějakého doplatku, tak že jedna z těch zásadních podmínek bude, že ten subjekt nesmí propouštět. Tato podmínka zatím není a mě to úplně zaráží, protože toto by měl být dnes jeden z předpokladů, to, co říkal pan profesor. Druhá věc je, že si umíme představit, že by stát nejen převzal nebo jak tady bylo řečeno odložil splátky, ale já si myslím, že by měl převzít v tomto případě i za zaměstnance platbu zdravotního a sociálního pojištění. Převzít proto, protože kdyby ji jen odložil nebo odpustil, tak by se to už nezapočítávalo následně třeba do nároku v souvislosti s důchodovým pojištěním a to není možné, to nesmíme připustit. Musíme být daleko chytřejší a myslet opravdu dopředu. Další věc bych očekával od národní banky, i když vím, že tento nástroj nemá. Přesto děkuju za tu výzvu, kterou dali, a to je, aby se nevyváděly prostředky z České republiky prostřednictvím dividend, teď speciálně v tomto čase a ještě v nějakém čase poté, protože tento nástroj (ČNB) nemá, to já bych třeba očekával.

...Já bych to dal do té rychlé novely, o které se teď hovoří v Poslanecké sněmovně, a myslím si, že by tento nástroj, zvláště v době nouzového stavu, to znamená v předem definovaných situacích, že by měla mít banka tento nástroj k dispozici. Evropská centrální banka už k tomu také vyzvala. Já jsem rád, že následovala názor naší národní banky, ale musím říct, že já to řeknu na jednom příkladu jedné firmy, kdy mě volal generální ředitel, že nechce odvádět žádné dividendy v této chvíli proto, že ho k tomu nutí jeho majitel. A on by to chtěl rád zastavil, proto ta výzva a navíc si myslím, že v této chvíli budeme potřebovat likviditu v České republice. Byla vytvořena ta hodnota v České republice, a proto by bylo dobře, aby na dočasnou dobu plus nějaký časový úsek poté měla možnost banka takovouto situaci provést, zastavit. Má několik možností, například navýšení rezerv bank v tomto případě, ale nemyslím si, že to je nástroj, protože my tady potřebujeme ty hotové peníze, takže my potřebujeme, aby se s nimi pracovalo v České republice.

Václav MORAVEC, moderátor 
Jaká opatření vám chybějí pane guvernére?

Jiří RUSNOK, guvernér České národní banky 
Já bych především chtěl vyjádřit vládě poděkování za to, že po jistém počátečním váhání, kdy se překonávala zažitá rozpočtová střídmost, až přehnaná, která tady panuje geneticky, že se vydala velmi razantními opatřeními, kterými se snaží právě zabezpečit zachování toků peněz a pokud možno udržení pracovních míst. V důsledku toho jsme vyzvali banky - a vlastně jsme byli jedna z prvních bank v Evropě pravděpodobně vůbec, nás následovaly další včetně ECB - aby nevyplácely dividendy. Minulý týden jsme vyzvali i pojišťovny a další finanční instituce.

Václav MORAVEC, moderátor 
Co říkáte jejich reakcím. Jste spokojen s těmi reakcemi?

Jiří RUSNOK, guvernér České národní banky 
V zásadě ano, protože většina se už otevřeně k tomuto kroku přihlásila. Ono je to logické, pokud je někdo zodpovědný hospodář, tak teď nepůjde poslat někam své minulé zisky mimo tu firmu. Ale pro jistotu si to samozřejmě hlídáme, my máme ty možnosti. Nemáme je samozřejmě do té nefinanční sféry, to už je jiná věc, pokud se ptáte.

Václav MORAVEC, moderátor 
Můžeme ještě zůstat u těch dividend, pane guvernére? Když se podíváme na odliv dividend, tak v rámci ekonomických opatření právě lidovci také mluví o tom možném zákonném zmocnění nebo opatření. Podívejme se, o jak velké částce se vlastně bavíme, kolik peněz na dividendách odtéká z České republiky, především matkám do zahraničí. Zahraniční vlastníci, toto je evidence České národní banky v posledních sedmi letech, inkasovali na dividendách 200-300 miliard korun ročně. V roce 2013 šlo asi o 210 miliard, v roce 2016 to bylo necelých 295 miliard, loni 299 miliard. Nejvíc zahraniční vlastníci z České republiky získali v roce 2018, dividendy tehdy v součtu 312 miliard korun. Vy uvažujete a máte dostatečná opatření a nástroje, abyste zadrželi ty dividendy, chystáte se k tomu?

Jiří RUSNOK, guvernér České národní banky 
My děláme konkrétní kroky, pokud se týká námi dohlížených subjektů, to znamená finančního trhu. My samozřejmě nemůžeme vstupovat do subjektů, které do naší jurisdikce jaksi nepatří. A tam jsem si jist, že to dokážeme, tam nevidím zatím nějakou nevstřícnou reakci nebo vyložený odpor, to vůbec ne. Ano, my to dokážeme určitě, pokud jde o banky, pojišťovny, penzijní fondy.

Václav MORAVEC, moderátor 
Uvítal byste nějaké zákonné změny, zmocnění jak o něm mluví lidovci či pan Středula?

Jiří RUSNOK, guvernér České národní banky 
Já bych byl velmi opatrný s těmito záležitostmi, protože tady jde o určitou důvěryhodnost české ekonomiky. Musí to být něco, co bude v Evropě obecně přijímáno. My jsme taky díky těmto investorům na nějaké ekonomické úrovni, díky nim tady máme nějaké platy, nějaké daně a tak dále. A udělat teď ze sebe nějakou izolující se ekonomiku... Jednak by to bylo porušení, pokud by to nebylo vypnuto dočasně, obecných pravidel volného pohybu kapitálu. Čili je třeba velmi zvažovat, jestli se to má dělat nějakým zákonem. Ale dovedu si představit nějaké opatření, které tu záležitost zmrazí. To znamená, že bude řečeno: "Teď x měsíců to nedělejte nebo se to nesmí dělat", to nevím, to je na právníky, je to hodně právnická záležitost. Nicméně, my nejsme v situaci, že by nás toto mělo nějakým způsobem položit. Já si myslím, že naprostá většina firem se bude chovat zodpovědně k svému vlastnímu fungování do budoucna, ke své vlastní existenci.

STÁTNÍ ROZPOČET

Václav MORAVEC, moderátor 
Má státní pokladna na to, aby teď odpouštěla právě zdravotní, sociální pojištění nebo dokonce platila za zaměstnance, což navrhuje Josef Středula? Vy byste viděl nějaký strop deficitu státního rozpočtu, když tady Jiří Rusnok se zkušeností premiérskou, ministra financí a teď guvernéra centrální banky mluvil o tom, že je dobře, že se neutahují v této situaci šrouby. Existuje ale nějaká hranice schodku státního rozpočtu, který by byl drtivý pro finanční trhy pro Českou republiku?

Jiří RUSNOK, guvernér České národní banky 
Teď je to úplně podobná analogie jako s tou epidemiologií. Neřešme, kolik stojí roušky, teď je potřebujeme, abychom zachránili životy nebo rozložili celou tu věc v čase, aby nám to potom umožnilo zachránit co nejvíce potenciálně postižených osob. Takže my máme fiskální prostor obrovský, tím se netrapme.

Václav MORAVEC, moderátor 
Jinými slovy když schodek bude 300, 400 miliard, tak je to jedno.

Jiří RUSNOK, guvernér České národní banky 
Když bude schodek 300 miliard... Jde vždycky o menší zlo. Je to rozhodně menší zlo, než abychom kvůli ušetření 50 miliard položili polovinu ekonomiky.

Štěpán JURAJDA, ekonom, CERGE-EI, vedoucí výzkumný pracovních Národohospodářského ústavu AV 
To je zásadní otázka, kterou kladete, protože samozřejmě, když navýšíme státní dluh o 20 procent vůči HDP, bude nám to chybět, až moje generace z roku 1970 přijde do důchodového věku. Je to důležité, bude to mít dopady, ale proto, abychom vyhodnotili, kde už ta naše investice státní byla dostatečná, kde už je možné začít nějak pomalu brzdit nebo opouštět nadstandardní opatření, na to potřebujeme tu situaci vyhodnocovat v reálném čase pomocí dat. Potřebujeme, aby ta ekonomická analýza teď naběhla na podobné úrovni jako ta lékařská, jako ta zdravotní.

Josef STŘEDULA, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů 
Já si myslím, že ta situace je taková, že jsme všichni na jedné lodi, do které už se s námi nepředvídaných situací někdo naboural a udělal obrovskou díru, které teď fatálně teče. V té chvíli řešit, jestli ta plachta, která je nahoře, stála tolik nebo ta pumpa, kterou to budou čerpat, stála tolik, je naprostý nesmysl. My se musíme zachránit a teď je ta fáze té záchrany.
Proto není důvod pro diskusi o tom, jak bude veliký dluh. Navíc Česká republika je ve velmi dobré situaci, máme třicetiprocentní zadlužení vůči HDP, což je velice dobrá situace. Následně, kdybychom o jeden procentní bod zvýšili zadlužení, tak je to +60 miliard korun. Jestliže v tomto případě zvýšíme, jak se hovoří o 33 % k HDP, tak to máme 240 miliard korun. 
Vy se ptáte, jak jsme na tom teď, my už jsme teď za 200 miliardami korun a já jsem rád, že vláda přišla s tím návrhem na změnu zákona o státním rozpočtu. Stejně jsem rád za signál Poslanecké sněmovny, že je připravena dále o tom jednat. Myslím si, že o tom bude nutné jednat, jestli chceme tu záchranu konat, ale vždycky si musíme položit otázku, co chceme teď zachraňovat. Chceme zachránit nějaký jeden subjekt, nebo chceme zachránit celou ekonomiku? Jestli chceme zachránit celou ekonomiku, tak se nebavme o těchto věcech. Tam nastane potom dále role (České) národní banky, Evropské centrální banky, jak vláda umožní přístup k těm levným penězům a podobně.

...
Náklady řešme opravdu až nastane. Teď je záchranný mechanismus, všichni k pumpám a musíme konat záchranu.

INFLACE SE RYCHLE VRÁTÍ KE 2 %

Václav MORAVEC, moderátor 
U pumpy je i Česká národní banka, která ve čtvrtek v rámci svého měnového rozhodování snížila základní úrokovou sazbu o tři čtvrtě procentního bodu na jedno procento. Podívejme se na vývoj sazeb. V únoru 2008 byla základní úroková sazba 3,75 %, v listopadu 2012 klesla na 0,05 %. Od té doby Česká národní banka základní úrokovou sazbu zvyšovala, a to až do letošního února, v březnu pak sazbu dvakrát snížila až na současné jedno procento. Centrální banka se ještě před koronavirovou krizí bála vysoké inflace, ta inflační rizika jsou teď minimální?

Jiří RUSNOK, guvernér České národní banky 
Ta jsou zapomenuta, protože řešíme úplně jiný problém. Ta inflace nás teď opravdu netrápí. My sice ještě budeme několik měsíců mít setrvačností trochu vyšší úroveň inflace, než je náš cíl a jeho toleranční koridor, ale do budoucna bude spíš problém úplně jiný - budeme se starat o to, aby se ekonomika nějak vzpamatovala. 

Václav MORAVEC, moderátor 
Máte tedy v té souvislosti obavy z deflace?  

Jiří RUSNOK, guvernér České národní banky 
V tuto chvíli naštěstí nemáme, protože my do toho vstupujeme v úplně jiné pozici než řada ekonomik ze západní Evropy, kde dlouhodobě byla ta inflace velmi nízká, spíš koketovali s téměř deflací. My přece jen máme kam sestupovat, takže se nebojím, že bychom tento problém museli akutně řešit. Ale inflace v těch měsíčních indikátorech půjde dolů rychleji, než jsme původně za normálních okolností očekávali. Té se nemusíme určitě obávat.

Václav MORAVEC, moderátor 
S jakou inflací pracujete v rámci celého letošního roku, s jakým číslem, pane guvernére?

Jiří RUSNOK, guvernér České národní banky 
Teď vám to číslo neřeknu, protože by to bylo střílení, ale ta inflace půjde rychle pod trojku a uvidíme. Tam jsou, kromě toho externího šoku vyvolaného epidemií, ještě doprovodné věci jako třeba ropa. Teď jsem viděl ceny nafty za 25,90 Kč, což by vás před třemi měsíci ani nenapadlo. To všechno bude do toho vstupovat, takže inflace se rychle vrátí někam ke dvěma procentům.

Václav MORAVEC, moderátor 
Když jste snižovali tu základní úrokovou sazbu o tři čtvrtě procentního bodu na jedno procento, nejste příliš při zdi, na to, jak zásadní problém tuzemskou ekonomiku čeká? Jinými slovy, to snížení mohlo být razantnější.

Jiří RUSNOK, guvernér České národní banky 
Ne, ne, to to musím odmítnout. Kdybychom vzali jen tu změnu - a změna je vždycky důležitá v tom bezprostředně ekonomickém vnímání -  tak patříme mezi země, kde bylo nejprudší snížení úrokové sazby. Možná Fed, ale nevím, 125 bodů nikdo nemá, protože někteří nemají kam sestupovat, to už je potom speleologie. 
Úrokové sazby, a my to říkáme otevřeně, nejsou to záchranné opatření, které teď podrží likviditu a další nezbytné věci. To je naše reakce na to, že víme, že za rok, rok a půl, kdy máme horizont měnové politiky, tady bude úplně jiná makroekonomická situace, která vyžaduje úplně jiné úrokové sazby, než jsme měli do března. Ale že bychom byli "za křivkou", jak se říká, to si myslím, že rozhodně nejsme, že spíš patříme k těm velmi aktivním a vpředhledícím centrálním bankám.

ODKLAD SPLÁTEK ÚVĚRŮ

Václav MORAVEC, moderátor
Stát odpustí drobným podnikatelům minimální měsíční zálohy na sociální pojištění za půl roku od března do srpna. Zálohy nebudou muset hradit v tomto období vůbec. Odvody pak doplatí při ročním zúčtování. Stejný postup se týká i plateb zdravotního pojištění. Elektronická evidence tržeb se pozastaví na dobu stavu nouze a opatření bude platit ještě následující 3 měsíce...

Josef STŘEDULA, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů 
Napsal mi jeden živnostník, který žádal o prodloužení půjček, protože on si musel na leasing vzít nějakou věc, která je důležitá pro to jeho podnikání. Omluvám se, že to nepopisuju úplně přesně. A ten napsal bance, banka napsala, my vám to možná prodloužíme, ale samozřejmě ho upozornila zároveň na to, že veškerý úrok mu samozřejmě započtou. Že mu to dají za tři měsíce, ale že musí zaplatit všechno za ty tři měsíce, plus ještě samozřejmě tu splátku budoucí. No, ale za 3 měsíce bude v situaci, že bude muset na sebe podat návrh na konkurs, protože to není schopen zvládnout, protože patří do té kategorie subjektů, které mají zakázanou činnost z titulu vyhlášení stavu nouze, a tam se musí stát změna v zákonech, aby toto nebylo již aktivní, protože jinak tady máme před sebou opravdovou vlnu insolvencí, kde budou povinni ty subjekty to na sebe vyhlásit, protože ony nemají žádnou jistotu, že se jim ta příjmová stránka vůbec nějakým způsobem otevře.

Václav MORAVEC, moderátor 
I když to není pravomoc centrální banky, jsou na místě?

Jiří RUSNOK, guvernér České národní banky 
Já si dovolím být méně korektní ve smyslu praktickém. Už běží nějaké debaty a přípravy něčeho, čemu můžeme říkat moratorium na splátky finančních závazků. To znamená, už to některé země spustily, teď se o tom jedná i na evropské úrovni, aby to mělo nějaký rámec. My jsme už dávali expertní podklady ministerstvu financí. Předpokládám, že se to velmi rychle zrodí. To znamená, že v podstatě by to asi byla situace, která by vedla k tomu, že závazky tohoto typu - obecně hypotéky, spotřebitelské úvěry, podnikové úvěry a tak dále - se zmrazí z hlediska splátek na nějakou dobu.

Václav MORAVEC, moderátor 
Jaké je vaše doporučení ministerstvu financí?

Jiří RUSNOK, guvernér České národní banky 
Naše doporučení je ano, udělat to, přestože je to hrubé opatření. Samozřejmě, můžeme se tady teď dohadovat, že někdo to nepotřebuje, někdo to potřebuje, ale dělat to cestou debat s bankami, že budou žádat klienti a banky to budou administrovat, to jsme teď za několik dnů zjistili, že to strana bank prostě nezvládne. Ony nejsou schopny to administrovat, protože s každým klientem musíte udělat nějaký úkon a ony mají omezené kapacity, řadu lidí na home office...

Václav MORAVEC, moderátor 
Některé pobočky jsou zavřené.

Jiří RUSNOK, guvernér České národní banky 
Některé pobočky jsou zavřené, takže podle mě nezbývá, než udělat tento hrubý nástroj, jehož ohromnou výhodou je, že rychle působí a působí plošně. To znamená modelově.

Václav MORAVEC, moderátor 
Jinými slovy, je to formou zákona.

Jiří RUSNOK, guvernér České národní banky 
Musí to být zákon, samozřejmě, protože vy vstupujete do soukromoprávních vztahů. Zákon musí říci, že se tyto splátky pozastavují na nějakou dobu - několika měsíců, to už je věc politické kalibrace.

Václav MORAVEC, moderátor 
A ta vaše ekonomická a odborná kalibrace je na kolik měsíců? 

Jiří RUSNOK, guvernér České národní banky 
Těžko říci, já bych řekl, že tři měsíce už je asi skoro málo. Vidím to někde mezi třemi až pěti šesti, nevím...

Josef STŘEDULA, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů 
My si myslíme, že rok.

Jiří RUSNOK, guvernér České národní banky 
Rok mi připadá moc, chci být optimista. Musíme si uvědomit, že to bude zásah do bankovního sektoru, že to přivodí bankovnímu sektoru jisté ztráty. Ale v tuto chvíli jsem přesvědčen o tom, že když to bude rozumně kalibrováno, tak bankovní sektor je schopen ty ztráty akumulovat, respektive absorbovat.

Václav MORAVEC, moderátor 
Teď se bavíme o hypotékách, nebo o všech splátkách bankovních úvěrů?

Jiří RUSNOK, guvernér České národní banky 
Prakticky všech kromě asi nějakých specifických kontokorentů a revolvingu. Neumím detaily, to určitě bude věc definování, ale jde o tu masu. Co je důležité, nejde jen o zastavení těch splátek, ale také o "vypínání" regulatorních mechanismů, které nutí nás nutit banky, aby na to vytvářely opravné položky, aby ty lidi dávaly do nějakých kategorii selhávajících dlužníků. Toto se musí vypnout zákonem, protože to nejde vypnout nějakým naším rozhodnutím ani kohokoliv z vlády. Čili musí se vypnout nejenom ta splátka, to cash flow, ale i ta administrativně-regulatorní zátěž, která z toho vyplývá. Řekne se: Teď je to zmrazeno, teď nikoho nikam nezapisujeme, nevytváříme nic. A pak to postupně naběhne a bude s tím samozřejmě spousta práce. Ale je to jedno z těch, podle mě, dalších nutných záchranných opatření.

Václav MORAVEC, moderátor 
Jinými slovy by mělo přijít v příštím týdnu nejpozději, aby ho schválily obě komory Parlamentu.

Jiří RUSNOK, guvernér České národní banky 
Za sebe říkám, čím dřív, tím lépe, ale zase na druhé straně to nesmí být pokažené. Takže není to lehký úkol, je to hodně sofistikovaná právničina, ale ekonomicky si myslím, že je to, bohužel, v tuto chvíli nutné.

Josef STŘEDULA, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů 
Je nutné si tady jednu věc uvědomit, a to je to, že i ten legislativní proces má nějaký časový úsek. A jestliže se tady bavíme, byť o nouzovém stavu, tak se bavíme o řádech týdnů, než ta norma vejde v platnost a účinnost a může se podle ní postupovat. To je 4-5 týdnů i v nouzovém stavu, než se to stane. Nemáme tady zatím ani vládní návrh.

Václav MORAVEC, moderátor 
To je to, po čem volá Jiří Rusnok.

Jiří RUSNOK, guvernér České národní banky 
Na vládním návrhu se asi pracuje. A samozřejmě existují parlamentní postupy, které dokážou být velmi rychlé.
Václav MORAVEC, moderátor 
Už jsme viděli rozpor v té délce, odbory jsou pro rok, centrální banka vidí rok jako spíše příliš dlouhý?

Jiří RUSNOK, guvernér České národní banky 
Toto nechme na parlamentu, na vládě. Rozhodně je potřeba něco udělat, některé věci se taky dají prodloužit teoreticky, když se situace vyvíjí špatně, a já bych chtěl jenom, prosím, aby z toho všeho nevznikl dojem, že tuto opravdu poměrně těžkou situaci z hlediska ekonomického šoku přežijeme bez ztráty kytičky. 
I při všech těchto opatřeních budeme v nové ekonomické realitě, která bude mnohem složitější, než jsme byli v posledních deseti, osmi, pěti letech. Budeme muset řadu věcí přehodnotit a samozřejmě strukturálně se to některých dotkne podstatně víc než jiných. To je třeba mít pořád na paměti. Stát je opravdu jen pomocník, který nám má pomoci to překlenout, ale on za nás tu situaci sám nezvládne.

KURZ KORUNY A PŘÍPADNÉ INTERVENCE ČNB

Václav MORAVEC, moderátor 
Ještě věc, která se týká ekonomiky, kurz koruny. Koronavirová pandemie výrazně oslabila korunu. Podívejme se na data. Vůči euru koruna v pátek oslabila, uzavřela na 27,34 Kč/euro. Čtvrteční nálada, kdy v reakci na snížení úrokových sazeb vyhlášených centrální bankou posílila, koruně dlouho nevydržela. Ke čtvrtečnímu posílení koruně podle analytiků pomohla Česká národní banka, která právě snížila úrokovou sazbu o už zmiňovaného tři čtvrtě procentního bodu na jedno procento. Koruna se od začátku minulého týdne dostala několika prudkými oslabeními kvůli situaci kolem nákazy až ke kurzu téměř 28 Kč/euro.
Tento týden ale česká měna od úterý třikrát za sebou posílila a centrální banka, respektive bankovní rada, opakovaně zdůrazňuje, že je připravena při zásadním oslabování české koruny intervenovat. Zatím jste tak nečinili, že byste intervenovali, je to tak, pane guvernére?

Jiří RUSNOK, guvernér České národní banky 
Ano, je to tak.

Václav MORAVEC, moderátor 
Zajímá mě ta hranice 27 Kč/ euro. Ještě před několika lety jsme ji považovali za zásadní při oslabení v rámci devizových intervencí, teď jsme daleko za tou intervenční hranicí. To pro vás není zásadní oslabení koruny, abyste už intervenovali?

Jiří RUSNOK, guvernér České národní banky 
V tuto chvíli a v tomto mimořádném momentě není. Jsme relativně malá otevřená ekonomika s vlastní měnou, s řízeně plovoucím kursem a při takovémto šoku je pochopitelné, že měna takovéto země takovéto ekonomiky oslabí.
Když oslabuje v nějaké míře, je to normální součást nějakých absorbérů, které v ekonomice máte.  Ale my jsme tak, jak je (v Prohlášení bankovní rady) deklarováno, jasně řekli, že nepřipustíme nějaký volný pád koruny, to rozhodně ne.

Václav MORAVEC, moderátor 
A co to silné oslabení?  Je to hranice 28 a dál?

Jiří RUSNOK, guvernér České národní banky 
To vám nebudu specifikovat, to bych byl naivní a dopustil bych se chyby. Nechte to na nás, nechte to na vývoji.

Václav MORAVEC, moderátor 
Já to nechám, chraň Bůh, že bych vám to chtěl brát, ale myslel jsem, že 27 kurs už je silné oslabení.

Jiří RUSNOK, guvernér České národní banky 
Podobně, jako máme tendenci démonizovat rozpočtové schodky, tak máme tendenci démonizovat sílu koruny. To jsou dvě genetické výbavy české společnosti. Podívejte se na země kolem nás, kde se hodnota jejich měny mění o 10 %, o 15 %. Podívejte se, jak vypadalo euro před nějakou dobou a teď se zase vrací. To jsou procentuálně vyšší změny, než jsou u nás, a to nemluvím o zemích typu Turecko, Rusko a tak dále.

Václav MORAVEC, moderátor 
Pane guvernére, ale zdražuje to lidem potraviny, zdražuje to i ty základní nákupy, když koruna oslabí o 10 %...

Jiří RUSNOK, guvernér České národní banky 
Zdražuje to do jisté míry, samozřejmě, ale proti tomu jdou zase jiné věci, které zlevňují. My jsme si toho velice dobře vědomi a máme zodpovědnost za celkovou makroekonomickou měnovou stabilitu a také finanční stabilitu. My se nemůžeme prostě chovat tak, že neumožníme té koruně vůbec reagovat, to bychom odešli od modelu volného kurzu, který se nám 25 let osvědčil. 
To se budeme dostávat do pozice Bulharska nebo Chorvatska s pevným kurzem, kde dnes kolegové řeší poměrně vážný problém, kde vezmou eura, která budou potřebovat, protože nejsou členy eurozóny a jsou totálně závislí na měnovém oběhu eurozóny. 
Takže do toho nás netlačte, prosím pěkně, to by byl opravdu populismus, na který nepřistoupíme v rámci své zodpovědnosti. A jak říkám, máme obrovské štěstí, že z důvodů jistých historických okolností máme relativně jedny z největších devizových rezerv na světě, takže se nemusíme bát o to, že tady dojde k nějaké fatální depreciaci naší národní měny.
V tom bych opravdu rád uklidnil občany. Samozřejmě, že k nějakému oslabení došlo a došlo všude kolem nás, ale nebude to mít žádné fatální ekonomické dopady.

ROZŠÍŘENÍ MĚNOVĚPOLITICKÝCH NÁSTROJŮ ČNB

Václav MORAVEC, moderátor 
Bylo nutné dávat do Poslanecké sněmovny tu novelu zákona v legislativní nouzi, což poslanci odmítli?

Jiří RUSNOK, guvernér České národní banky 
Bylo to nutné. Je to jedno z opatření, jeden z nástrojů, který je dobré, abychom v arzenálu měli, zvláště když vidíme, že situace, kterou jsme neočekávali, je tady. My jsme ten návrh začali připravovat před pěti lety. To je v podstatě kopie statusu ECB, která má takto definované své nástroje v oblasti finančních operací na volném trhu.

Václav MORAVEC, moderátor 
Otázka je, zda je to správně u ECB, protože ty pravomoci jsou daleko širší než u Fedu.

Jiří RUSNOK, guvernér České národní banky 
Dobře, to teď neřešme, prosím.

Václav MORAVEC, moderátor 
No to bych rád řešil. Není to příliš široká pravomoc, že byste mohli kupovat i firemní dluhopisy?

Jiří RUSNOK, guvernér České národní banky 
To je hypotetická možnost, ke které rozhodně nikdo nesáhne, dokud nebude nějaký Armagedon. Pro nás je to v nekonečnu, toho já se nedožiji. Proč bychom kupovali firemní dluhopisy, když máme všechny ty možnosti, o kterých byla řeč? Klidně ať se vyškrtnou.

Václav MORAVEC, moderátor 
Ať je to užší. S tím byste souhlasil?

Jiří RUSNOK, guvernér České národní banky 
Ať je to užší, ale je to chyba omezovat nezávislou centrální banku a nedávat jí nástroje, které hypoteticky kdykoliv může použít. Protože to vnímá i ten trh, který ví, že kdyby náhodou, tak "oni můžou ještě udělat tohle". Kdežto když to tam nebude, tak ten trh prostě může mít tendenci vás tlačit do kouta a svým způsobem tuto situaci zneužít. 
My jsme vždycky říkali, schvalme tento zákon, dokud jsou dobré časy, jenomže bohužel v Česku na to nikdo neslyší. Takže teď je z toho velká aféra, že banka chce kupovat státní dluhopisy. My je na primárním trhu kupovat nesmíme, to by bylo měnové financování. Nic takového se neděje, ani dít dlouho nebude, ale je dobré mít to někde v záloze, že vím, že ještě mám někde rezervy v dalších skladech, když bude nejhůř. To je zodpovědné chování.