T. Holub: Banky se připravují na problematické úvěry

Rozhovor s T. Holubem, členem bankovní rady ČNB
(ČT 1 12. 9. 2020, pořad Události 19:00)

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Hostem je teď Tomáš Holub, člen bankovní rady centrální banky, přeji dobrý večer.

Tomáš HOLUB, člen bankovní rady ČNB
Dobrý večer i vám.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Jaký je aktuální odhad České národní banky, kolik z těch úvěrů se může pravděpodobně dostat do potíží?

Tomáš HOLUB, člen bankovní rady ČNB
My čekáme, že z celkového stavu úvěrů zhruba u pěti procent podnikových úvěrů můžou nastat potíže. U domácností to bude hodně rozdílné, u hypoték zhruba jenom 2 %, u spotřebitelských úvěrů 6 %, to znamená trojnásobek.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Čili kde bude ten nárůst vidět větší? U těch domácností, jak je zmiňujete, anebo u podniků, když teď zase začínají platit nová pravidla?

Tomáš HOLUB, člen bankovní rady ČNB
Celkově to bude vidět trošičku víc u podniků, ale kdybych měl říct tu jednu kategorii, která je nejvíc riziková, tak jsou to samozřejmě úvěry na spotřebu u domácností.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
A je podle vás reálná varianta, že by se moratorium ještě prodlužovalo? Paní vicepremiérka a ministryně financí uvedla, že se o tom zatím neuvažuje. Co si myslíte vy?

Tomáš HOLUB, člen bankovní rady ČNB
Já osobně bych to nedoporučoval. Samozřejmě za podmínky, že nedojde k nějaké další celoplošné uzavírce ekonomiky. Myslím si, že je vhodné, aby to banky už se svými klienty řešily individuálně – tak, jak zaznělo ve vaší reportáži. To znamená, mohou se samozřejmě s každým klientem dohodnout, ale zároveň k takovému úvěru už musí začít vytvářet opravné položky tak, aby to riziko, které je s tím spojeno, bylo řádně zachyceno v účetnictví bank.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
A jaký bude obecný dopad na banky? Platí, že to bude znamenat nižší zisky, ale že větší problémy by banky nakonec mít neměly?

Tomáš HOLUB, člen bankovní rady ČNB
Je to tak. My jsme už za první půlrok viděli, že zisk bank se snížil zhruba na polovinu, ale z velice silného výsledku v roce 2019. Za celý letošní rok myslíme, že ten zisk klesne oproti loňskému roku zhruba na třetinu, ale bude nadále mírně kladný. Ty největší problémy pro ziskovost bank zřejmě přijdou zejména na přelomu letošního a příštího roku. Tam by se ziskovost bankovního sektoru mohla dostat k nule, ale banky mají velice silný kapitál, velice silnou kapitálovou vybavenost, takže s takovýmto vývojem se naprosto bez problémů vypořádají.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Pane Holube, děkuju vám za vaše odpovědi, na shledanou.

Tomáš HOLUB, člen bankovní rady ČNB
I já děkuji, na shledanou.