Špačky paní Špačkové. Kolik cigaret si ještě může dát? Zkuste naši hádanku

Tereza Bártlová, Aleš Michl (Forbes Česko 7. 7. 2021, rubrika Pop matematika)

Dnes pro vás máme hádanku od jednoho z nejvýznamnějších popularizátorů matematiky, Martina Gardnera. Doufáme, že dokážete rozpoznat, že tato krutá hádanka je vymyšlena s nadsázkou.

Paní Špačková je po mnoho let silná kuřačka. Konečně se rozhodla, že s tím skoncuje. Zavázala se, že dokouří dvacet sedm cigaret a pak skončí nadobro.

Jak to u kuřáků – i nekuřáků – bývá, každý má svůj zvyk. Vlastně zlozvyk. Ten paní Špačkové byl, že si vždy dala přesně dvě třetiny každé cigarety. A pak ji típla.

Když měla teď poslední zásoby, přišla na to, že by si mohla pomocí lepicí pásky vždy tři své nedopalky spojit dohromady. A získala by pak cigaretu novou.

Špačky paní Špačkové. Kolik cigaret si ještě může dát? Zkuste naši hádanku

Ilustrace Freepik

Nabízí se proto otázka pro silné povahy: kolik cigaret si takhle může ještě dát, než se tabáku vzdá navždy? A doplňující otázka: jak to s ní dopadlo?

Řešení:

Zaměřme se nejprve na matematickou část hádanky. Řešit se dá logickou úvahou a sčítáním. Začala s dvaceti sedmi cigaretami. Dala z nich dohromady nedopalky, tedy dvacet sedm třetin, a měla dalších devět.

Podstatné je uvědomit si, že tím však paní Špačková zdaleka nekončila. Z těch devíti pak přes další nedopalky zvládla navíc tři. Nakonec si ze špačků od těch tří připravila cigaretu poslední. Celkem tedy 27 + 9 + 3 + 1 = 40 cigaret.

Jak ale paní Špačková dopadla? Na každou úlohu, ať už jde o finance, nebo běžný život, při které se rozhodujete, je vhodné zapojit i prostý selský rozum. Samozřejmě se nedá používat pořád a na všechno. Vede ke zjednodušování. Je potřeba vycházet i z datové analýzy, kritického myšlení.

Pojmem „sensus communis“, v překladu zdravý rozum, se zabýval již Aristotelés. Spolu s ostatními smysly lidí to byl pro něj předpoklad poznání. Albert Einstein pak definoval selský rozum jako „balíček předpokladů o životě získaných do dovršení plnoletosti“.

Selským rozumem tedy: paní Špačková si již skutečně nikdy nezapálila, neboť ze síly posledního špačka se už skoro s jistotou nevzpamatovala.