Rozhovor s Evou Zamrazilovou

Rozhovor s Evou Zamrazilovou, viceguvernérkou ČNB
Barbora Kroužková (ČT24 27. 7. 2022, pořad Interview ČT24)


Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
Dobrý podvečer, vláda Petra Fialy mění rozpočet na letošní rok. Schodek zvýší na 330 miliard. Směřuje peníze správně tak, aby nenechala lidi padnout, jak slíbila? Kde má najít hranici výdajů, aby krotila inflaci. A jak dnes pod novým guvernérem a novými členy rady funguje centrální banka. Hostem Interview ČT24 je viceguvernér ČNB Eva Zamrazilová, dobrý večer.

Eva ZAMRAZILOVÁ, viceguvernérka ČNB
Dobrý večer.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
Nový schodek naroste tedy minimálně o 50 miliard. Je to číslo, které je pro vás přijatelné, problematické anebo nakonec bude muset schodek být ještě větší?

Eva ZAMRAZILOVÁ, viceguvernérka ČNB
Já myslím, že to číslo je pro mě určitě přijatelné, protože přece jenom ten původní schodek minulé vlády, který přepracovala vlastně rozpočet tato vláda, měl být 380. Takže, když se podíváme na těch 330, tak je to pořád ještě zlepšení, a to v extrémně problémové situaci, takže já to vidím spíš jako úspěch, spíš jako snahu opravdu pomáhat adresně tam, kde to jen jde a ne, ne hledat ta plošná řešení, která jsou velmi jednoduchá ale velmi drahá pro státní rozpočet a navíc ještě přiživují inflaci.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
A dělá to vláda dobře? Ona právě kvůli ruské agresi vlastně dává víc peněz mezi lidi, je to růst důchodů, úsporný tarif, řeší se uprchlíci. Na druhou stranu je klíčové ještě vědět, jestli ta situace se zhorší nebo ne, s jakou prognózou počítáte?

Eva ZAMRAZILOVÁ, viceguvernérka ČNB
Takže já ještě, když se vrátíme k tomu, tam to ta valorizace důchodů druhá a třetí, ta je nebo první a druhá to je samozřejmě ze zákona. Takže to je asi největší objem těch prostředků, to vláda prostě udělat musela, tady neměla na výběr. Co se týče toho úsporného tarifu, to je asi, je to teda bohužel plošná opatření, já bych viděla spíš tu cestu pomáhat těm nejchudším domácnostem. To samozřejmě tady bude pro, tady bude řešeno zase tím prostředkem na bydlení, to snad už stát administrativní náročnost se postupně snižuje, což byly ty hlavní hlavní problémy. No a jak vidím tu situaci do budoucna, tak je vidět, bohužel dnes jsme byli svědky toho, že dále se zvýšila cena plynu, takže určitě nemůžeme počítat s uklidněním těch cen energií do konce roku. Respektive do té doby, dokud neskončí válka na Ukrajině.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
Ještě k těm položkám, ony jsou to ještě další výdaje. Nejsou to jenom ty, které jsme teď spolu vybrali, ale je tu tlak na platy. Odbory hrozí i stávkami. Premiér Fiala dnes řekl, že s nimi znovu bude jednat. Je tu minimální mzda, jsou tu i další takzvaně sice drobné ale pomoc pro lidí, kteří se o někoho starají a další a další výdaje. Tak jak to vidíte, sice říkáte, že to je adresné, nicméně kde je ta hranice, kdy už byste řekl vládě stop, už žádnou tu dávku nezvyšujte?

Eva ZAMRAZILOVÁ, viceguvernérka ČNB
Já bych řekl hlavně vládě stop, neustupovat požadavkům zaměstnanců, protože to čeho já se úplně nejvíc bojím v současné situaci, je mzdově inflační spirála. A ano bude ještě hůř, ale mohlo by to být ještě mnohem horší, pokud by vláda přistoupila na požadavky zaměstnanců ať už státních nebo v rámci kolektivního vyjednávání, protože pak by se vlastně ta inflace propisovala zase pořád dále tím, že by ta koupěschopnost byla udržovaná tím růstem mezd. Pak by se vlastně ten růst mezd propopisoval dále do konečných cen a zase by vznikaly tlaky na další a další zvyšování těch mezd a tady z té.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
Čili ale nějaký objem peněz a taky nějaká skupina lidí, je dopočítatelná a pak máte skupinu, která je klíčovým způsobem ohrožena nebo situaci ve firmách, kde nedosahují platy vůbec toho, co je ve veřejné sféře.

Eva ZAMRAZILOVÁ, viceguvernérka ČNB
Dobře, ale jestliže roste, jestliže dokončím, dokončím tu, ten výklad tý, té mzdové inflační spirály, tak tady skutečně to by bylo plošné řešení. A my musíme pomáhat tu situaci z toho sociálního úhlu pohledu kompenzovat opravdu těm slabším /souzvuk zvuků/.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
/souzvuk zvuků/ tak, jak jste říkala sektor, který by to mohl v uvozovkách ustát. A vy nechcete, aby dál ustupovala vláda tlaku odborů, které teď hrozí i nějakými protesty, ale na druhou stranu to jako věnuje pozornost zbytku, to znamené soukromé sféře, lidem, kteří jsou ohroženi, to je dostatečné nebo tam vidíte prostor ještě pro nějaké zvyšování dávek adresnost, tedy té pomoci, když třeba hnutí ANO tvrdí, že jsme druzí nejhorší v rámci Evropské unie, kdo pomáhá lidem.

Eva ZAMRAZILOVÁ, viceguvernérka ČNB
Takže já si myslím, že ta pomoc skutečně je dostatečná /souzvuk zvuků/ v tuto tyto chvíli dostatečná. Spíš bych se zamýšlela nad tím, jak zjednodušit administrativní bariéry, protože většinou také ty sociálně slabší občané mívají i větší problémy s komunikací s úřady, s nějakou počítačovou gramotností a tak dále. Takže to si myslím, to touto cestou bych, bych asi šla, pokud bych ještě chtěla tu pomoc nějakým způsobem zintenzivnit.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
A co firmy, když se podíváme ještě na to, říká hnutí ANO, tak tu je ten prostor podle nich, tedy jak podpořit lidi a taky firmy. Pan Havlíček, bývalý ministr průmyslu a obchodu řekl, že tuzemské podnikatelské prostředí je extrémně nepřívětivý. Vláda podle něj firma s rostoucími cenami nepomohla, s výjimkou odpuštění plateb za obnovitelné zdroje energie. Jak má vláda firmy podržet, protože když podrží firmy, podrží zaměstnanost, podrží ten sociální klid alespoň v této oblasti.

Eva ZAMRAZILOVÁ, viceguvernérka ČNB
Vláda by neměla, neměla v této situaci vymýšlet nějaká plošná opatření na pomoc podniku. Předtím bych doopravdy, doopravdy varovala tu zaměstnanost za tím. Ten trh práce zatím vypadá napjatý, tak jak jsme rozhodně, bychom nečekali v takovéto obtížné situaci. Takže co se týče těm podnikům, tady bych se soustředila především na malé a střední podniky, které jsou vlastněné hlavním zaměstnavatelem v té, v té, v tom národním hospodářství, v podnikové sféře a zase bych se snažila spíše jít tou cestou snížení byrokratické zátěže, protože v tom momentě oni mohou ušetřit na nákladech a může jim to pomoci vylepšit tu finanční situaci.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
Dnes ale vláda jim toho právě moc nenabízí. Karel Havlíček upozorňuje, on to opakuje, že Evropská komise přece v březnu přijala ten program, ze kterého mu firmy zasažené protiruskými sankcemi třeba čerpat až 400 tisíc a hnutí ANO kritizuje vládu, že vlastně se neřídí těmi doporučeními Evropské komise na podporu firem.

Eva ZAMRAZILOVÁ, viceguvernérka ČNB
Tak tady, tady doopravdy úplně, úplně nevím kontury tohohle toho evropského programu, to úplně nesleduji a nevím, v jakém, jakém způsobem se ty peníze mají čerpat. Ale co se týče, máme tu třeba ten Národní rozvojový fond a tak dále. Tak tady skutečně ta situace zatím vypadá, že nebyly připraveny žádné velké projekty a tak podobně, takže to je, to je spíše ta situace, zase jsme u té byrokracie a nedostatku nějakých projektů.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
To znamená, ty pesimistické scénáře o tom, kolik lidí, z jakých sociálních vrstev by mohlo propadnout do chudoby, byste řešila tím, co jste říkala, že byste spíš teď tlačila na to, aby lidi věděli, co mají čerpat, aby jim stát pomohl s tím, vyjednat si ty dávky, ale nezvyšovat je a nerozšiřovat, tedy okruh lidí, kteří na to dosáhnou.

Eva ZAMRAZILOVÁ, viceguvernérka ČNB
Přesně tak.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
A ta otázka na to ale zní, jestli teď prostě nejsme v situaci, kdy nevíme jak dál pesimistický scénář nastane kvůli ruské agresi na Ukrajině a kvůli tomu, že se nám blíží topná sezóna. Nevíme, jestli bude dost plynu v Evropě. Jestli není čas na to, nekoukat se na deficit prostě koukat se na to, aby to lidi přežili.

Eva ZAMRAZILOVÁ, viceguvernérka ČNB
No jistě, tak to jsme zase zpátky u covidu. To jsme zpátky u té doby, kdy jsme začínali s covidem, tak jsme také nekoukali na rozpočet a nakonec jsme viděli, že se utratilo zbytečně moc peněz neefektivní cestou, navýšil se státní dluh příliš a ve výsledku jsme tím ještě podpořili inflační tlaky. Takže myslím si, že přesně tyhle ty hlasy, o kterých vy jste mluvila, jsou ty hlasy, které zvítězily na začátku covidové pandemie a v jejím průběhu a měli bychom se z toho poučit, protože to je zase obdobná situace.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
Ale to přece bylo jinak /souzvuk zvuků/, sociálně to bylo přece jinak. My dnes a můžete se podívat do různých nevládních organizací. Bojujeme s tím, že máme matky samoživitelky, otce samoživitele, kteří nemůžou dětem koupit to, co potřebují, že lidé si stěžují na to, že se strašně bojí, vládě moc nevěří, že pro ně dělá dost, do těch velkých finančních problémů se dostává teď zhruba 15 % lidí. Před krizí to byla polovina, to je výzkum agentury STEM. Je to srovnatelné, znovu ta otázka, jestli opravdu nejde tady o přežití některých lidí, když řešíme jídlo, řešíme bydlení.

Eva ZAMRAZILOVÁ, viceguvernérka ČNB
Jistě, ale to se musí řešit formou té sociální pomoci a ne plošným zvyšováním mezd a nějakými plošnými programy. To je to, o čem hovořím adresnost samozřejmě a znovu to opakuji, sociálně slabším se pomáhat musí, ale ne takovou plošnou cestou, protože ta plošná cesta byla vlastně jedním z efektů, jak se vyvolala inflace, protože tím, že vlastně velké množství lidí dostalo peníze za to, za neodvedenou práci, za nevyrobené zboží, za neposkytnuté služby, tak to byly inflační peníze a z těch inflačních peněz nám vyrostlo tu inflační podhoubí, na kterém dnes jsme vypěstovali jednu z nejvyšších inflací v celé Evropě /souzvuk zvuků/.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
Tím, že s ní budete bojovat?

Eva ZAMRAZILOVÁ, viceguvernérka ČNB
Nehospodařili úplně dobře.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
Vy s ní budete bojovat, první klíčové zasedání rady vás čeká příští týden. Jen na okraj za tím, jak teď fungujete, aklimatizovala vy jste se rychle, s kolegy se víceméně znáte, s panem guvernérem Alešem Michlem vycházíte jak?

Eva ZAMRAZILOVÁ, viceguvernérka ČNB
To je osobní otázka ale naprosto profesionální.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
Ale já se neptám na to osobní, ale právě na to jak spolu vycházíte. Profesně nic se neměnilo, vy jste se tam vrátila. Můžete nějak tu situaci porovnat? Česká národní banka jako konzervativní instituce funguje tak, jak jste ji znala, ty procesy, nic se nebude přenastavovat, nic nebude Aleš Michal nějak dramaticky měnit.

Eva ZAMRAZILOVÁ, viceguvernérka ČNB
Ne, revoluce skutečně nebude. Centrální bance nehrozí revoluce.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
A toho 3. 8. jak velký závazek teď cítíte, že na vás je a upřené oči?

Eva ZAMRAZILOVÁ, viceguvernérka ČNB
Myslíte příští čtvrtek? Tak samozřejmě to jednání bude, to jednání bude jako každé měnově politické jednání nebude snadné a v dnešní době bude o to nesnadnější, že jsme v obrovské nejistotě. Samozřejmě vždycky v tom mediálním prostoru vyvstávají více, více ty negativní jevy. Těm je vždycky dávána mnohem větší pozornost. Sama jste to teď chtěl nějakým způsobem zmiňovala ty.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
Ne, není to proto, není to pro ty osobní věci. Je to proto, že zatím jsou někteří členové dost nečitelný i pro trhy, takže je otázka, jestli a teď to řekneme, ty sazby budete, nebudete zvyšovat. Teď klíčová o to víc.

Eva ZAMRAZILOVÁ, viceguvernérka ČNB
Já vám to teď ale říct nemůžu.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
Já to vím, já se ale ptám /souzvuk zvuků/, jestli už víte, jakým směrem, tak jak se s kolegy bavíte, jestli tam cítíte nějakou změnu nálady, cítíte změnu atmosféry? Revoluce nebude jste řekla a mezi revolucí a nějakou konzervativní politikou a cestou, kterou nastolil Jiří Rusnok, tak mezitím je velký rozdíl. Jak ta atmosféra tam teď vyznívá?

Ta instituce má setrvačnost samozřejmě, vždycky jí měla, má jí a vždycky jí mít bude.

Eva ZAMRAZILOVÁ, viceguvernérka ČNB
To nebudete zvyšovat, takže my jsme o vzhledem k tomu, že prostě začínáme fungovat v tom novém složení, tak přebíráme agendy. Máme spoustu technických záležitostí, seznamujeme se s těmi svými oblastmi dohledu, které máme. Měnově politická záležitosti jsme de facto řešili naprosto okrajově, respektive prostě.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
Jak říkám, klíčové budou ty, ty sazby, vy už jste něco prozradila za sebe a můžeme číst tady v Hospodářských novinách, že jste prohlásila, že když budou ty tvrdé argumenty pro růst úroků, tak je zvýšíte. Co to jsou ale ty tvrdé argumenty?

Eva ZAMRAZILOVÁ, viceguvernérka ČNB
Tvrdé argumenty pro mě například by byla zásadní hrozba té mzdově inflační spirály. To, že by ta vláda nějakým způsobem podlehla tlaku, ať už svých zaměstnanců z veřejného sektoru nebo tlaku odborů. Pro mě je to absolutně klíčová věc mzdově inflační spirála. Pokud prostě ti lidé, pokud se nesmíříme s tím, že, že ty mzdy neporostou takovým tempem jako inflace. Potom si tady tu inflaci zafixujeme a budeme mít ty úrokové sazby na vyšší úrovni než dříve podstatně delší dobu. A to samozřejmě bude nepříjemné pro podniky, především pro ty malé a střední. A samozřejmě také pro domácnosti, kterým končí fixace u hypoték a samozřejmě také pro domácnosti, které by se plánovaly tu hypotéku vzít. Takže to je věc, kterou já opravdu to není nějak, nějaký můj, můj primární, primární zájem to, mít ty sazby vysoké delší dobu. Já ale, musíme, nemůžeme je snížit, dokud si nebudeme jisti, že ta inflace opravdu míří zpátky k tomu inflačnímu cíli.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
Na a to, že třeba premiér připouští další jednání s odbory pro vás, je jaká zpráva /souzvuk zvuků/.

Eva ZAMRAZILOVÁ, viceguvernérka ČNB
Je to pro mě rizikový faktor.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
Který převažuje u vás osobně, tedy ty váhy na stranu zvýšení úrokových sazeb. Když se podívám na to málo, co jsme byli schopni zjistit od dalších členů, tak třeba Jan Frait říká, že bude zvažovat mezi stabilitou a případně nějakým mírným nárůstem úrokových sazeb. Tak to je, to je další. Na druhou stranu prezident Zeman jmenoval Aleše Michla guvernérem právě proto, že ten byl spíš proti tomu zvyšování úrokových sazeb. Ta stabilita pro vás a jak vy jste sama řekla, nějaká kontinuita, návaznost na to vedení. Může trhy uklidnit, nečekáte tedy rozbouření?

Eva ZAMRAZILOVÁ, viceguvernérka ČNB
Já si myslím, že třeba, co říkal, prof. Frait, dává mi to naprosto smysl, buďto stabilita nebo velmi, velmi mírné zvyšování sazeb. A samozřejmě to, že ta stabilita, že by, kdyby teď bylo stabilita, tak to vůbec neznamená, že se ty sazby nebudou zvyšovat v dalších měsících na dalších jednání a už vůbec by to neznamenalo, že banka nějakým způsobem rezignuje na boj s inflací. Bylo by to prostě, dejme tomu, určité, určitý, určité vyčkávání na vývoj situace, která jak říkám, tady je obrovitá nejistota. Všechny ty prognózy, které v současné době, době jsou na období delší než několik měsíců, tak jsou zatíženy velkou, velkou neskutečně nebývalou mírou té nejistoty, protože nevíme, jak se bude vyvíjet ten válečný konflikt.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
A jisté číslo pro vás je jaké když.

Eva ZAMRAZILOVÁ, viceguvernérka ČNB
Prosím?

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
Jisté číslo je pro vás je jaké zhruba? Číslo inflace, které, které to číslo pro vás je nejpřijatelnější. Říkáte, že to nelze odhadnout, ale 17,2 /souzvuk zvuků/.

Eva ZAMRAZILOVÁ, viceguvernérka ČNB
/souzvuk zvuků/ já musím vidět strukturu té inflace /souzvuk zvuků/. Ta je pro mě naprosto zásadní a vidím tam, v té struktuře vidím, že my prostě jako Česká republika máme extrémně vysoký podíl energií v tom spotřebitelském koši domácností, energií a potravin. Proto také, když se tyto položky zvýší, tak máme vlastně ten propis do té inflace vyšší než v jiných zemích. K tomu přispívá vysoká energetická náročnost výroby, podnikové sféry. Tam se to zase propisuje do té inflace následně přes ceny zboží, případně ceny služeb. Takže to jsou faktory, které nás znevýhodňují. A teď si musíme položit otázku, jestli ty, jestli zvyšování sazeb je ta správná zbraň proto, abysme, abychom se vyrovnali s nárůstem cen a cen paliv energií, které jsou tím hlavním, co u nás inflaci vyvolalo. Byť tady bylo relativně silné podhoubí právě díky tomu, že tu byla uvolněná fiskální politika. Byl tady dlouho, dlouho přehřátý trh práce, rostly mzdy rychleji než produktivita práce. Samozřejmě to částečně zase to je na vině toho, že vláda nějakým způsobem podléhala tlakům na zvyšování mezd.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
A podíváme se ale právě na to, co říkáte. Byla chyba proti té inflaci bojovat především právě sazbami?

Eva ZAMRAZILOVÁ, viceguvernérka ČNB
Určitě to chyba nebyla /souzvuk zvuků/.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
/souzvuk zvuků/ jestli tedy jít nějakým jiným způsobem. Jestli se víc zaměřit třeba na efekt toho, jak silná bude koruna nebo ještě vybrat jiné modely. Když se podíváme na to, že i ostatní klíčoví hráči a analytici kritizovali právě to, že se hodně opíráme o ten boj sazbami, tak třeba prof. Švejnar říkal, že když ČNB mluví o inflaci a zasahuje proti inflaci, tak podnikatelé se na to prostě chtěli připravit dopředu a tu inflaci přifoukli. Takže vlastně tady přifukujeme z více stran.

Eva ZAMRAZILOVÁ, viceguvernérka ČNB
No ano, ale oni jí přifoukli proto, že na to ti lidé měli kupní sílu, aby to zaplatili. Čili tady je potřeba sledovat, jak se bude vyvíjet spotřeba domácností. Ta spotřeba domácností prostě je potřeba nějakým způsobem jí utlumit a nikoliv, a to je to, o čem jsem hovořila před chvílí, o těch pomocných opatřeních. A ty musí být cílení na na ty, na ty opravdu potřebné obyvatele v nouzi a nikoliv ne například, aby z toho zbytečné profitovala vyšší střední třída nebo opravdu domácnosti s vysokými příjmy. To je naprosto kontraproduktivní a nedává to smysl. Samozřejmě, samozřejmě, že ty úrokové sazby se zvedat musely. A bylo dobře, že centrální banka přistoupila Česká centrální banka k tomu zvyšování sazeb vlastně jako jedna, jedna z prvních /souzvuk zvuků/.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
Já ještě přidám, přidám názor Karla Havlíčka, místopředsedy Poslanecké sněmovny za hnutí ANO a taky bývalého ministra průmyslu a obchodu. On říkal, že dnes máme tu dvojnásobně vyšší inflaci, než je průměr Evropské unie, že se úplně utrhla ze řetězu a že tím hlavním důvodem podle něj je to, že rostou náklady firmám právě. Mluví především o firmách. Jak jste říkala, energie potom se roztáčí ta spirála. Jinými slovy, jedná se o nákladovou inflaci, nikoliv o poptávkovou inflaci. A na to, že vláda ale vůbec nereagovala. Tak nereagovala na ni podle Havlíčka ne a podle hnutí ANO nedostatečně /souzvuk zvuků/.

Eva ZAMRAZILOVÁ, viceguvernérka ČNB
Vláda, ve které pracoval pan Havlíček vyvolala poptávkovou inflaci. My se musíme uvědomit, že /souzvuk zvuků/.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
Kdy to začalo?

Eva ZAMRAZILOVÁ, viceguvernérka ČNB
Inflace jsou vlastně dvě strany jedné mince. Lidé nekoupí předražené zboží, pokud na něj nebudou mít peníze. A ty firmy, respektive ty obchodníci, i ty firmy velmi dobře viděly, že ty spotřebitelé jsou saturováni covidovými opatřeními a že oni se prostě mohou dovolit veškeré náklady promítnout do cen svého zboží a služeb. S tím, že to ty domácnosti unesou. A tady vlastně, pokud se mě ptáte, zase na další formy pomoci, tak bysme chtěli, aby to ty domácnosti byly schopný unášet dál a dál. A pokud oni to budou schopny unášet dál a dál, tak se nezbavíme inflace rok, dva, tři, pět /souzvuk zvuků/. Cítím změnu, vidím například to, že já pro mě bylo téměř nepochopitelné, proč se u nás utrhly ceny odívání a obuvi od vývoje těchto cen ve vyspělých zemích. Stejně, tak to bylo ve spotřebním zbožím typu nějakého bytového nábytku, vybavení elektroniky a tak dále. A tady vidím jednoznačně efekt toho, že si to prodejci plně veškeré ty náklady převedli do cen a ještě si k tomu přidali marži, která byla vyšší, dejme tomu než třeba v předcovidovému období. Protože věděli, že ty domácnosti na to mají ty peníze, protože je dostaly v rámci toho, toho boje s covidem a v roce 2021.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
Takže třeba i tím, že se nezastropují ceny energií, u nás souhlasíte proto, že vláda dnes říkala, že tam, kde se zastropovaly, tak lidé si řekli, dobré, mám na to nebo vím za kolik a spotřeba se nesnížila. U nás se bude tedy snižovat /souzvuk zvuků/. Ještě se chci dostat právě, když už zmiňuji vládu.

Eva ZAMRAZILOVÁ, viceguvernérka ČNB
Ještě bych ráda řekla, že třeba u těch firem je velmi důležité, aby, aby se začala snižovat ta energetická náročnost výroby. A ty firmy nebudou inovovat, pokud jim vláda bude pomáhat a zastropovávat ceny energie. A my nebudeme, nebudeme šetřit s energiemi, pokud víme, že nám to ta vláda, vláda bude nějakým způsobem kompenzovat.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
Ještě mě, omlouvám se, zaujala jedna věc v Hospodářských novinách. Vy jste tam říkala, že bude teď možná důležitější než v normálních ekonomických časech, aby se ČNB neprala s vládou, ale našla nějakou cestu ke společnému cíli.

Eva ZAMRAZILOVÁ, viceguvernérka ČNB
To je samozřejmé, protože /souzvuk zvuků/, tak tohle jsem určitě neřekla. Já jsem řekla, že je potřeba prostě, aby, aby fiskální a měnová politika táhla za jeden provaz. To je optimální situace a znamená to, že kdyby vláda lila do ekonomiky peníze, tak by Česká národní banka musela zvyšovat sazby, což není vlastně v primárně v zájmu nikoho z nás.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
Jasně, ale myšlenka je úplně jasná, vy chcete najít nějakou shodu, tak ne neprala, nebojovala nebo nebyla /souzvuk zvuků/ a jak to uděláte?

Eva ZAMRAZILOVÁ, viceguvernérka ČNB
Ale já myslím, že je to naprosto v pořádku. Já myslím, že.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
Ta komunikace teď mezi Českou národní bankou?

Eva ZAMRAZILOVÁ, viceguvernérka ČNB
Já myslím, že vláda ale naprosto chápe, že tato vláda naprosto chápe, co se dělo v těch předchozích dvou letech, a právě proto, že se snaží držet ten rozpočet v rozumných mantinelech a snaží se držet ta opatření v rozumných mantinelech, tak tím jasně projevuje to, že pochopila to inflační podhoubí, které je může svými kroky vyvolávat. Takže podle mne ta situace je v pořádku.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
Jediný vroubek jsou ty platy.

Eva ZAMRAZILOVÁ, viceguvernérka ČNB
Ano.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
Z vašeho pohledu tedy?

Eva ZAMRAZILOVÁ, viceguvernérka ČNB
No, tak zatím se nic neděje, tady se.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
A co daně?

Eva ZAMRAZILOVÁ, viceguvernérka ČNB
Tady se hovořilo o tom, pardon, ještě s těmi platy. Tady se zapomnělo to, že když se zrušila superhrubá mzda, to bylo před Vánoci v roce 2020. Tak tehdejší kabinet hovořil o tom, že se vlastně nebudou, nebudou zvyšovat mzdy ve státním sektoru a že vlastně toto je nějaký teda bonus pro ty zaměstnance, aby nežádali růst mezd. No a na to se jaksi zapomnělo, že všichni dostali 7 % v čistém a chce a jsou zde opět, opět to žádosti o tom mzdy navyšovat.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
Dobře a vy víte, že v této vládě je jedna strana, která taky hlasovala pro zrušení superhrubé mzdy?

Eva ZAMRAZILOVÁ, viceguvernérka ČNB
Ano.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
Je to strana premiéra Petra Fialy.

Eva ZAMRAZILOVÁ, viceguvernérka ČNB
Bohužel.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
Když se ještě rychle podíváme na ty daně, velice krátce. Je to nějaká skupina věcí, které jsou k diskuzi, nicméně nemluvíme tady o tom, že by se zvyšovala třeba daň z příjmu, ale sektorová daň a podobné věci, příjmy do státního rozpočtu, kudy teď by mohly přitéct peníze podle vás?

Eva ZAMRAZILOVÁ, viceguvernérka ČNB
Sektorová daň to asi není úplně ideální situace, ale já teď nehodlám hovořit, já teď nehodlám vládě tedy radit, jak, jak s daněmi. Hovoří se o těch takzvaných /nesrozumitelné/. To znamená daních, daních pro firmy, které těží z toho současného vývoje cen surovin, paliv a tak dále. To znamená energetické firmy, to si myslím, že je naprosto v pořádku.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
Děkuji, že jste přišla. Viceguvernérka ČNB Eva Zamrazilová, na shledanou.

Eva ZAMRAZILOVÁ, viceguvernérka ČNB
Na shledanou.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
Začínají Události, dobrý večer.