Rok 2022 zatím mnoho optimismu nepřines

Úvodník T. Holuba, člena bankovní rady ČNB
 (Bankovnictví 23. 5. 2022)

Květen v řadě instituci završuje bilancování předchozího roku. Je tomu tak i v případě ČNB, jejíž Výroční zprávě za rok 2021 je věnován článek v tomto čísle časopisu. Jednalo se přitom o rok náročný. Jeho první měsíce byly poznamenány pandemií a tvrdými lockdowny. Následná optimistická fáze očkování, otevírání a oživování ekonomiky pak netrvala dlouho. Ekonomický „long-covid syndrom" v podobě poruch globálních řetězců spolu s prudkým zdražením energií vedl ke vzedmutí inflace, z níž se stal společenský problém číslo jedna.

ČNB záhy rozpoznala, že se tento vnější šok u nás setkává s inflačním podhoubím, daným dlouhodobě přehřátým trhem práce i nemovitostí a velmi uvolněnou fiskální politikou. Jako jedna z prvních centrálních bank proto začala zvyšovat úrokové sazby, nejprve od června zvolna a poté s větší razancí. V reakci na roztáčející se spirálu mezi úvěry a cenami nemovitostí navíc poprvé nastavila závazné limity hypoték.

Bohužel ani rok 2022 zatím mnoho optimismu nepřinesl. Válka na Ukrajině tlačí na ještě vyšší inflaci a současně útlum české ekonomiky. ČNB ani v této situaci nerezignovala na svůj hlavní úkol. Květnové zvýšení řepo sazby na 5,75 procenta je toho jasným důkazem. Pozitivní vliv zpřísnění měnové politiky sice uvidíme až od konce roku, ale boj za obnovení cenové stability rozhodně nevzdáváme.

I přes složité období, které vzhledem k inflaci nyní zažíváme, přeji vám čtenářům příjemné čtení nového čísla.