Platební karty v České republice

(TV Nova - 05:55 Snídaně s Novou, 11.2.2002)

Dalibor GONDÍK, moderátor
--------------------
Možná jste někdy četli nebo jste slyšeli, že za platební karty bude ručit banka. Tak, jestli to tak bude či ne a možná ještě další věci nám řekne pan inženýr Tomáš Hládek ze sekce peněžního a platebního styku ČNB. Dobrý den.

Adéla GONDÍKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den.

Tomáš HLÁDEK, sekce peněžního a platebního styku ČNB
--------------------
Dobré jitro.

Dalibor GONDÍK, moderátor
--------------------
Pane inženýre, abych tady rovnou pokračoval tou otázkou. Bude tedy ručit banka za platební karty?

Tomáš HLÁDEK, sekce peněžního a platebního styku ČNB
--------------------
Banka za platební karty ručit bude, alespoň částečně, ale jak tomu přesně bude, to dneska zákon, na který asi trochu narážíte a který zaujal mnoho novinářů, to ještě neříká.

Dalibor GONDÍK, moderátor
--------------------
To je ten zákon o platebním styku, řečeno velmi zjednodušeně, vy máte celý název.

Tomáš HLÁDEK, sekce peněžního a platebního styku ČNB
--------------------
Ano, já mám celý název. Zákon o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech. Poznal jste, mimochodem, kde je tam o těch kartách?

Dalibor GONDÍK, moderátor
--------------------
Jsou elektronické platební prostředky.

Tomáš HLÁDEK, sekce peněžního a platebního styku ČNB
--------------------
Naprosto správně, ten právní název je sice složitý, ale takto složitě se vyjadřuje například platební karta. A ten zákon zmocňuje nebo přímo nařizuje České národní bance, aby k účinnosti toho zákona vydala takzvané vzorové obchodní podmínky, které se budou karet týkat. Ale ty dnes neexistují a vlastně my jsme ještě zatím to zmocnění nedostali, protože zákon prošel zatím Poslaneckou sněmovnou, bude muset být ještě projednán Senátem a podepsán prezidentem, aby vešel v platnost. Takže jak přesně budou vypadat ty podmínky a co budou mít banky splnit? Banky potom budou muset do tří měsíců, takže v podstatě za rok ode dneška do března 2003, protože ten zákon vstoupí v platnost 1. 1. 2003, banky budou muset informovat, to je zase v tom dnešním zákoně, o tom, jakým způsobem se odchylují, v případě, že se budou odchylovat od těch vzorových podmínek, a budou muset informovat své klienty o tom, jakým způsobem plní tyto vzorové podmínky.

Dalibor GONDÍK, moderátor
--------------------
Nebudeme tedy předjímat, jak se říká, nač stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko. A já bych se spíš zeptal, co tedy přinese ten nový zákon o převodech peněz?

Tomáš HLÁDEK, sekce peněžního a platebního styku ČNB
--------------------
Tak o čem je, to už jsem řekl v tom dlouhém názvu. Opravdu ten zákon má vlastně tři části a pro veřejnost jsou zajímavé vlastně ty dvě, ta třetí je hodně technická, ta se týká platebních systémů a je spíše pro tu odbornou veřejnost. Pro normálního klienta, teď nemyslím, že by banky měly nenormální klienty, ale ono pro běžného klienta, to je lepší slovo, je zajímavá ta první část, která nejenom, že stanovuje určité pojmy, které dneska v českém právním řádu chybí, ale uvádí například věci, které se týkají každého z nás, tedy jak dlouho může nebo má maximálně trvat převod v rámci jedné banky či mezi jednotlivými bankami. Ten zákon vlastně vychází z toho, že Evropská unie vydala v dané oblasti směrnice, jak se tomu česky nehezky říká, které my jsme se zavázali, že do konce letošního roku implementujeme do právního řádu České republiky. A bylo by poněkud zvláštní, kdybychom vlastně upravovali přeshraniční platební styk, jak se tomu ošklivě říká, ono to anglické slovo jinak přeložit, bude dost problematické, čili jakým způsobem, že bychom žádným způsobem neovlivňovali nebo neupravovali platební styk v domácím prostředí. takže právě o tom hovoří ten zákon.

Dalibor GONDÍK, moderátor
--------------------
Vejde v platnost 1. 1. 2003, to už jsme řekli.

Tomáš HLÁDEK, sekce peněžního a platebního styku ČNB
--------------------
S určitými omezeními.

Dalibor GONDÍK, moderátor
--------------------
Ano, samozřejmě. My moc děkujeme, že jste si na nás udělal čas. A já bych snad jenom pointu na závěr řekl, že teď už se nebudete rozhodně divit, když vám u pumpy třeba řeknou: "Budete platit hotově, anebo elektronickým platebním prostředkem?" Budete vědět, co máte říct. Tak hezký den přejeme.

Dalibor GONDÍK, moderátor
--------------------
Vážení přátelé, určitě jste slyšeli, že za platební karty bude ručit banka. Zatím o tom mluvíme v budoucím čase. Máme tady inženýra Tomáše Hládka ze sekce peněžního a platebního styku ČNB. Dobrý den.

Tomáš HLÁDEK, sekce peněžního a platebního styku ČNB
--------------------
Dobrý den.

Dalibor GONDÍK, moderátor
--------------------
Tedy vychází to asi ze zákona o platebním styku. Můžeme se tedy na to těšit, že za platební karty bude ručit banka?

Tomáš HLÁDEK, sekce peněžního a platebního styku ČNB
--------------------
Částečně ano.

Dalibor GONDÍK, moderátor
--------------------
Těšit se můžeme?

Tomáš HLÁDEK, sekce peněžního a platebního styku ČNB
--------------------
Těšit se můžeme. Ten zákon má složitější název, ten zákon má název zákon o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech. My říkáme zákon o platebním styku a o čem ten zákon je, to už je vlastně v názvu toho zákona. A vprostřed se objevilo elektronické platební prostředky. A vlastně za tím složitým právním názvem se skrývají ty platební karty. Ale s tím omezením zodpovědnosti ze strany klienta nebo zákazníka banky to není tak jednoduché. Já už jsem si přečetl mnoho článků a viděl jsem několik šotů v různých televizích, které už proklamovaly, jak vlastně tento zákon upravuje onu zodpovědnost klienta a banky, ale ono tomu tak přesně není. V tom zákonu je pro Českou národní banku zmocnění, aby vydala v účinnosti toho zákona vzorové obchodní podmínky pro používání karet, ale to je jenom zmocnění a ty obchodní podmínky dnes neexistují.

Dalibor GONDÍK, moderátor
--------------------
Ty se musejí vytvořit?

Tomáš HLÁDEK, sekce peněžního a platebního styku ČNB
--------------------
Ty se musejí vytvořit. Samozřejmě budou vycházet z určitých doporučení a zvyklostí, které jsou běžné ve světě, nebo doporučení dokonce existuje v rámci Evropské unie. Ale jak jsem říkal, je to doporučení, ale my z něho budeme sice vycházet, ale neznamená, že bude stoprocentně to, co existuje v zahraničí, existovat u nás.

Dalibor GONDÍK, moderátor
--------------------
Možná bychom si mohli říci něco o tom zákonu, co nám přinese nového, protože klienti bank a všech spořitelen jsou motivováni k tomu, aby vlastně používali karty nejen tedy v bankomatech, ale tedy hlavně v platebním styku.

Tomáš HLÁDEK, sekce peněžního a platebního styku ČNB
--------------------
Jak už jsem říkal, on ten zákon se touto oblastí elektrických platebních prostředků zabývá ve své malé části. Jiná záležitost je ta, že v hned první části toho zákona jsou do právní praxe v České republice poprvé uvedeny některé pojmy, které vlastně dodnes neexistovaly a vlastně ta oblast platebního styku se převážně řídí dodnes Obchodním zákoníkem. A tady najednou vzniká specializovaný zákon. Proč? To je velmi zase jednoduché, nutí nás k tomu Evropská unie, protože jsme se jako stát zavázali, že implementujeme, že zavedeme do právního řádu určitá pravidla, která jsou závazná v celé Evropské unii, a chceme-li tam vstoupit, tak musím říct, že často na nás kladou ti, kdo nás posuzují, přísnější kritéria, než vlastně kladou na své vlastní členy. Čili primární bylo sice, že existují určitá omezení a určitá pravidla pro platební styk v rámci Evropské unie a my je musíme implementovat a bylo by trochu zvláštní, kdybychom měli omezení, určitá pravidla pro takzvaný přeshraniční platební styk. Čili to, co od nás půjde třeba v budoucnu do Německa nebo do Holandska, ale na druhé straně bychom neměli upraveny podmínky v domácím platebním styku. A o tom je i ten, o obou těch částech je ten zákon o platebním styku. Co zaujalo novináře a vaše kolegy, to jsou zejména věci, o kterých se za prvé diskutovalo například v parlamentu a na druhé straně, které jsou zajímavé pro každého klienta, to jsou například lhůty v platebním styku. Do dnešní doby existují určitá pravidla, ale jsou stanovena vyhláškou České národní banky, nikoliv zákonem. A vyhláška může stanovit pravidla, ale nemůže stanovit žádné sankce. A to je právě zase předmětem toho zákona, že nejenom, že říká určité lhůty, jak dlouho má trvat třeba převod v rámci banky nebo z banky do banky v rámci České republiky, ale co se stane, na co máte nárok v případě, že k tomu nedojde, k tomu včasnému zúčtování.

Dalibor GONDÍK, moderátor
--------------------
Tak možná my za nějaký čas se už tady budeme bavit o tom, že si budeme převádět euro, tak možná ta debata bude ještě úsměvnější. My vám v této chvíli děkujeme.