Petr Král: Potvrzuje se nastoupený trend snižování meziroční inflace

Rozhovor s Petrem Králem, ředitelem sekce měnové
Jiří Nádoba (Seznam Zprávy 16. 9. 2023, pořad Agenda)

„Domácí i vnější inflační tlaky velice rychle zmírňují. Dezinflační proces má potenciál v dohledné době doručit splnění našeho dvouprocentního inflačního cíle. S určitou přerývkou, která nastane během podzimu,“ uvedl ředitel sekce měnové ČNB Petr Král v rozhovoru pro pořad Agenda Seznam Zpráv. 

Vybrané citace

„Do puntíku se naplňuje naše letní prognóza, která očekávala pro srpnový meziroční růst spotřebitelských cen hodnotu 8,5 %.“

„Potvrzuje se nastoupený trend snižování meziroční inflace, který jsme nastoupili už začátkem roku. Z hodnoty 17,5 % v lednu jsme se dostali na stávajících 8,5 %, protože se domácí i vnější inflační tlaky velice rychle zmírňují. Dezinflační proces má potenciál v dohledné době doručit splnění našeho dvouprocentního inflačního cíle. S určitou přerývkou, která nastane během podzimu.“

„Až přestane hrát roli srovnávací základna, která rozkolísává meziroční růst, tak se naplno, ‚v plné kráse‘, ukáže proběhlý dezinflační proces, a tam bychom se měli přiblížit k 2 %. Neříkám, že to bude počínaje lednem, ale dostaneme se někam pod trojku a v průběhu příštího roku k dvouprocentní hranici našeho inflačního cíle.“

„Máme před sebou podzim, kdy se bohužel musíme připravit kvůli srovnávací základně na navýšení meziročního růstu spotřebitelských cen o 1-1,5 procentního bodu. Takže nám inflace v září zpomalí někam do blízkosti sedmičky. Pak ten proces zpomalování inflace v pozadí bude pokračovat, ale to vykázané číslo se přehoupne zpět přes osmičku. A my víme proč, je to kvůli loňskému zahrnutí vládního energetického úsporného tarifu do cen elektřiny. S těmito vyššími hodnotami nad osmičkou zůstaneme až do konce roku. V tom období budou probíhat kolektivní vyjednávání o mzdách na příští rok. Firmy budou připravovat úpravu svých ceníků počínaje lednem příštího roku, což je tradiční lednové přecenění zboží a služeb. A samozřejmě tato konstelace přináší určitá rizika o míře toho přecenění začátkem roku.“

 „Domníváme se, a je to podepřeno analýzou našeho analytického aparátu, že inflační potenciál byl potlačen. Propad domácí spotřeby, již dále nerostoucí ziskové marže firem, vysoká míra úspor domácností, donedávna posilující kurz v kombinaci s odezněním zahraničních vlivů povedou k tomu, že prostor pro dodatečné navyšování cen už tady není. Už není všeobecná inklinace přijímat zvýšené ceny jako něco normálního. Pak by se měla cenová stabilita velice rychle obnovit na úrovni našeho dvouprocentního inflačního cíle.“