P. Král k inflačnímu výhledu pro ČT24

Michaela Nováková (ČT24 14. 2. 2022 15.00, pořad Studio ČT24)

Video (externí odkaz na web ČT24, začátek od 11 minuty)

Rozhovor ředitele měnové sekce ČNB Petra Krále k lednovému výsledku inflace a výhledu růstu cen ve zbytku roku pro ČT24 krátce po zveřejnění lednového inflačního čísla.


Vybrané citace z rozhovoru

„Lednová ‘baťovská‘ hodnota 9,9 % byla asi o půl procentního bodu nad naší prognózou a téměř jistě lze tvrdit, že v nejbližších měsících se nad 10 % podíváme. Nebude to o mnoho, vypadá že vrchol inflace by mohl být kolem 10,5 % v průběhu první poloviny roku.“

„Nastalo to, co nastat muselo a co ČNB více méně předvídala během podzimu loňského roku. Do naší natlakované ekonomiky s přehřátým trhem práce s vysokou poptávku naplno dorazily zahraniční cenové šoky v podobě rychlého růstu cen průmyslových výrobců a během podzimu v podobě eskalujícího cenového růstu na energetických burzách, který zdražil ceny elektřiny a plynu.“

„Naše inflace, který byla zvýšená už v průběhu loňského roku, dále akcelerovala až na hodnoty téměř 10 % a výrazně jsme se odpoutali od průměru Evropské unie (eurozóna má momentálně inflaci poblíž 5 %), což zpětně ospravedlňuje rozhodování a chování ČNB, která říkala, že domácí situace není úplně stejná jako ve světě, že naše domácí inflační tlaky jsou robustní a plošné a že je potřeba na ně reagovat (zvyšováním úrokových sazeb).“

„ČNB začala zvyšovat sazby v červnu loňského roku – kdy jsme se odpoutali od hladiny 0,25 % až na úroveň 4,50 % – a ta úroková transmise, tedy vliv úrokových sazeb na chování a rozhodování domácností a firem, má přece jen zpoždění. Plný vliv se dostaví za 12 až 18 měsíců, tzn. že vrchol brzdícího vlivu máme teprve před sebou. Ale na té cestě vidíme poměrně jasné známky toho, že transmise funguje – posílil kurz koruny, který pomáhá brzdit inflaci, zareagovaly klientské úrokové sazby u úvěru podniků, zdražily hypotéky, což je brzdící faktor boomu na trhu nemovitostí, který generuje poměrně výrazné příspěvky do cenového růstu, a poslední dobou se poměrně výrazně zvyšují i úrokové sazby na spořících účtech bank.“

„Měnová politika ČNB má působit ve směru určitého zchlazení poptávky, která vytváří inflační tlaky.“

„Zimní prognóza říká, že úrokové sazby začátkem roku vzrostou, což se více méně stalo únorovým rozhodnutím, a že po období stabilizace je tam předzvěst snižování. Ale to je poměrně daleko. Stávající prognóza má rizika v krátkodobém horizontu zkoncentrovaná směrem nahoru.“  

„Nakolik budeme moci říci, zda máme cyklus zvyšování úrokových sazeb za sebou nebo ne, musíme počkat na vyhodnocení dalších informací. Nejbližší příležitost k tomu bude na březnovém zasedání bankovní rady ČNB 31. 3.“