Klíč ke snížení současné inflace

Aleš Michl (Mladá fronta DNES 18. 7. 2022 strana 8, rubrika Názory)

Jestřábi a holubice

Minuly týden jsem ve sloupku psal o tom, jak profesor VŠE Martin Mandel při své přednášce na semináři v Poslanecké sněmovně rozebíral inflaci. Ukázal, že ne vždy zvýšení úrokových sazeb centrální bankou vede ke snížení inflace. Profesor Mandel na přednášce vycházel ze tří svých článků, které postupně publikoval v časopise Bankovnictví. Nesou názvy „Co nás čeká s rostoucím státním dluhem“, „Současná globální inflace – případ sui generis?“ a „Jsou současné úrokové sazby dostatečně vysoké?“.

V několika sloupcích v posledním roce jsem psal, ze klíč k současné inflaci je snížení deficitu veřejných financí. Od centrálního bankéře to nemůžete brát jako přehazovaní problému na vládu, ale jako fakt, který má oporu v měnové teorii. Mluvil jsem o tom již v dubnu 2021 na konferenci Udržitelnost veřejných financí pořádané Českou společností ekonomickou ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně (celý můj projev je na webu ČNB). A píše o tom v těch svých článcích i profesor Mandel.

I on to označuje jako prioritu jedna. Pokud se rozhlédneme do světové akademické sféry, píše o tom například i John H. Cochrane ze Stanfordské univerzity. Například ve svém článku z června v The Wall Street Journal nazvaném „The Federal Reserve Can’t Cure Inflation by Itself“. Titulek by se dal přeložit jako Americká centrální banka Fed nemůže sama snížit inflaci. Cituji Cochrana: „Samotná měnová politika dlouhodobě vysokou inflaci nevyřeší. Vláda bude muset napravit zásadní fiskální problém. Krátkodobé snížení schodku, dočasná opatření nebo účetní fígle nebudou k ničemu. Nepomůže ani náhlý záchvat „šetření“ prostřednictvím zvýšení daní, které zarazí růst... Spojené státy potřebují reformu výdajů, zejména výdajů na výplatu dávek a důchodů. A musí přestat s tím, aby se každá krize řešila mořem natištěných nebo vypůjčených peněz, finanční podporou pro velké finanční podniky a jednorázovou finanční pomocí pro voliče.“

Novou Cochranovu knihu nazvanou „The Fiscal Theory of the Price Level“, kterou teď dopisuje, jsem již předobjednal do naší knihovny. Několik knih od profesora Mandela tam již máme. V těch knihách je klíč ke snížení současné inflace.