Jiří Rusnok komentuje plán zmrazení úvěrů

Rozhovor s J. Rusnokem, guvernérem ČNB
(ČRo Plus 30. 3. 2020, pořad Zprávy 9.00)

Audio (externí odkaz na web ČRo Plus) – začátek rozhovoru 9.07

Vybrané citace guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka v rozhovoru pro ranní vysílání Českého Rozhlasu Plus

Co je "rozumné" nastavení plánovaného moratoria na splátky úvěrů:
"Rozumné znamená, že parametry, za kterých dojde k odsunu nebo pozastavení splátek, budou takové, aby ho banky dokázaly ve svém hospodaření absorbovat. Velice bych doporučoval bych, aby i v průběhu moratoria běžel minimální úrok, nějaká povinnost platit za ty půjčené peníze i v době moratoria, i když ty splátky budou odsunuty až za konec moratoria. Jde tedy o to, aby ani v době moratoria nebyly ty peníze zadarmo, protože ani banky je nemají zadarmo, musejí za ně platit zase svým vkladatelům. Jde o to, aby to bylo v nějakém ekonomicky udržitelném poměru." 

Jaký by měl běžet úrok v době platnosti moratoria:
"Výše úroku by měla být blízko nižšímu průměru hypoték, něco takového bych si dovedl představit. Měla by být navázána na naši základní úrokovou sazbu, tedy dvoutýdenní repo sazbu a k tomu nějaká minimální přirážka."

Zda takový úrok neprodraží úvěr:
"Tento úrok celkovou cenu úvěru nenavýší, naopak ji sníží, protože pravděpodobně u řady lidí a úvěrů bude nižší, než to, co mají ve smlouvě a co aktuálně platí. Co tu cenu spláceného úvěru může navýšit, je prodloužení délky splatnosti, to je pochopitelné ale pokud ten úrok bude takto symbolický, tak i toto navýšení bude marginální.  Důležité je teď rozložit tu povinnost v čase."

O tom, zda nebyl alternativou selektivní odklad splátek na základě žádosti:
"Problém je v čase a v administrativní kapacitě. Pokud to zůstane na individuálním jednání bank na základě individuálních žádostí, tak se podle mého soudu na řadu lidí v čase, kdy to nejvíc potřebují, nedostane. V tom je výhoda toho plošného opatření, které samozřejmě na druhou stranu, uznávám, je dosti hrubé a může být v řadě případů vnímáno jako nespravedlivé. Ale to je bohužel něco za něco, tak už to v životě chodí."  

O tom, zda se budou moci klienti z moratoria vyvázat: 
"Bude tam volba - kdo chce zůstat ve stávající smlouvě, zůstane u toho a bude pokračovat tak, jak tomu bylo doposud."