Je třeba snížit úrokové sazby, řekl A. Michl v pořadu Rozstřel

Rozhovor s A. Michlem, členem bankovní rady ČNB
(TV iDNES.cz 10. 3. 2020, pořad Rozstřel)

Video (externí odkaz na web TV iDNES.cz)

Vladimír VOKÁL, moderátor

Přeji krásný den. Propad světových burz, rozkolísané měny i ceny ropy, rostoucí obavy z globální ekonomické krize, na to vše se zkusíme zaměřit v dnešním Rozstřelu zpravodajského webu iDNES.cz s členem bankovní rady České národní banky Alešem Michlem, který nedávno vydal tuhle knížku Jestřáby a holubice. Dobrý den. Jsem rád, že jste přijal naše pozvání.

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Díky za pozvání.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Tak v souvislosti s koronavirem bude Česká národní banka přijímat nějaká opatření, třeba co se úrokových sazeb týče?

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Chtěl bych pomoci ekonomice, aby zůstala silná i v této nejisté době, takže budu navrhovat snížení úrokové sazby o 25 procentních bodů.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Co to může znamenat a proč, proč byste k takovému kroku chtěl přistoupit?

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Tak není důvod k žádné panice. Myslím, že situace je zvládnutelná. A to čemu může Česká národní banka pomoci jsou provozní úvěry firem, protože malým a středním podnikům můžou teď vypadnout zakázky, můžou jim vypadnou tržby, může je potkat to, že třeba část zaměstnanců bude v karanténě, část dodávek z Číny, z Itálie nedorazí, anebo lidé omezí, zastaví poptávku, čili budou potřebovat provozní úvěr a budou potřebovat, aby ten úvěr byl levný, takže já cíluji na to, že sazby provozních úvěrů jsou navázány na naši úrokovou sazbu, kterou stanovujeme. Pokud jí teď mírně snížíme, tak si myslím, že by to mohlo pomoci malým a středním podnikům hlavně.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Kdy o tom budete chtít v rámci České národní banky rozhodovat a získal byste třeba i podporu dalších členů? Jak to vypadá s tou podporou tohoto návrhu?

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Česká národní banka funguje tak, že je 7 lidí jmenovaných panem prezidentem, každý má jiný názor, každý má svůj vlastní mozek, takže toto byl takový můj názor a budu to navrhovat co nejdříve.

Vladimír VOKÁL, moderátor

A třeba co se týče, hodně velké slovo má samozřejmě guvernér České národní banky, už jste s ním konzultoval tuhle záležitost nebo zatím ještě ne?

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Konzultoval, ale on by měl říct svůj názor, nebudu to já.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Ona by měla Česká národní banka zasedat do konce března na tom pravidelném zasedání. Vy byste to chtěl dřív ale?

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Já si myslím, že čím dřív, tím líp, ale pokud počkáme do konce března, budeme mít další nové informace, tak dobře, beru to tak, ale v této situaci si myslím, že by prostě pomohlo zlevnění provozních úvěrů a pomohlo by to i tomu, že ta nemoc, která teď se šíří má spíše protiinflační jev, čili do roka a půl já bych se bál spíš toho, že podstřelíme náš inflační cíl, že ta inflace zase spadne. A tudíž si myslím, že by to snížení sazeb byla pojistka k tomu, aby ta inflace zůstala kolem dvou procent nebo byla kolem dvou procent za rok a půl a nebyla pod těmi dvěmi procenty.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Jaký bude mít a možná už má koronavirus vliv na inflaci a kurz? Vy jste to teď naznačoval. Zkusme si to trochu rozebrat, abychom to pochopili, abychom tomu porozuměli.

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Tak jde o to, jestli teď myslíte teď bezprostřední anebo nějaký dlouhodobější.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Zkusme rozebrat i ten bezprostřední i ten dlouhodobější.

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Bezprostředně teď jste viděli třeba snížení cen ropy. Může zlevnit benzín. Ale pro mě je strašně důležitý vidět do toho roku a půl co se může stát. Já když vidím prostě omezování poptávky, stopka turismu, stopka prostě návštěvám hotelů, méně chození do restaurací, tak to jsou prostě pro mě jakoby znaky toho, že ta inflace spíš asi za rok a půl může spadnout než být větší.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Daniela, my moc děkujeme našim čtenářům, že posílají do našeho Rozstřelu dotazy, paní Daniela se ptá velmi zajímavě: zajímalo by mě, zda v současné situaci vnímáte jako výhodu fakt, že úrokové sazby stanovené Českou národní bankou jsou v porovnání s těmi jiných centrálních bank poměrně vysoko, to jest nebude nucena se uchylovat k nekonvenční monetární politice. S tím souvisí vlastně i druhá otázka paní Daniely nebo slečny, domníváte se, že jsou politikou nulových záporných úrokových sazeb ECB a další centrální banky výrazně limitovány, popřípadě jak moc. Tak zkusme shrnout obě tyto otázky do jedné odpovědi.

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

V této situaci nemá cenu vůbec zmatkovat. Vláda má standardní nástroje. Je to věc teď zdravotníků, aby my jsme je poslouchali. My můžeme jenom pomoci, můžeme i sehrát vedlejší roli. My nepotřebujeme dělat žádný nekonvenční nestandardní nástroje, my máme úrokové sazbě a ano je to výhoda, že nemáme záporné nebo nulové úrokové sazby podle toho jakou vezmete od Evropské centrální banky, takže je to výhoda. My je můžeme v klidu snížit a pomoci dočasně těm podnikům, aby se jim lepší dýchalo, aby propluly to období nejistoty, aby je prostě líp propluly. Oni zaměstnávají lidi, oni nás živí.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Ten dopad možného snížení úrokových sazeb nebude ale okamžitý, je to tak? Ono se to projeví většinou v nějakém dlouhodobějším měřítku, pokud se nemýlím, třičtvrtě roku?

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Na ty podniky může tam nastat spoustu vlivů a na ty podniky by mohl být okamžitý, protože řada těch úvěrů je vázaný na tržní úrokovou sazbu, která by podle mě reagovala tím, že by výrazně spadla.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Co se týče té druhé otázky kurzu, jak to ovlivní kurz ten koronavirus české koruny?

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Tak kurz je tržní veličina, já bych do něj vůbec nezasahoval. Ten kurz teď oslabil a vidíte, že i ten trh sám o sobě si vytváří nějaké jakoby nakopávací mechanismy jak té ekonomice může pomoci, takže pokud exportujeme, tak to oslabení koruny teď může pomoci exportu a nakopává tu ekonomiku zpátky k růstu. Všechno je to jenom o tom, do kdy se najdete ten lék nebo do kdy se stabilizuje ta situace, do tý době my musíme počkat, nezmatkovat a poslechnout zdravotníky a ta ekonomika pak má své cesty, jak se zase zpátky nakoukne k ekonomickému růstu, a to malé snížení sazeb může prostě pomoci.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Jaký odhadujete vývoj ekonomiky v souvislosti s šířením koronaviru? Ono se hodně často hovoří, že by to mohlo být véčko, takovéto to rychlé véčko - rychlý pokles a návrat do těch původních čísel. Někteří ekonomové hovoří jenom o poklesu, někteří naopak hovoří o poklesu a následné konjunktuře, to znamená ještě zvednutí toho růstu nad tu původní úroveň, jak to vidíte vy jak odborník?

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Hodně lidí vaří z vody. Správná odpověď je, že nikdo neví přesně kdy se najde ten lék, ale můžeme se poučit ze SARSu. SARS lidstvo dokázalo stabilizovat do devíti měsíců. Pokud by to tak bylo, tak prostě jedno čtvrtletí, prostě březen, duben nebo prostě přelom prvního a druhého čtvrtletí budou čísla špatné a pak se ta ekonomika zpátky vrátí k růstu a to snížení sazeb může pomoci. Pokud by se ten lék našel později, tak by prostě bylo potřeba přijmout další další opatření a myslím, že Česká národní banka i vláda ty další opatření může přijmout a pomoci ekonomice stabilizovat prostě situaci i pro lidi.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Na to se ptá hodně lidí. Pan Martin i pan Karel. Pokud ta situace kolem koronaviru potrvá zhruba do června roku 2020, tak tady už jsme trošku konkrétnější s tím číslem, ovlivní to nějak výrazněji světovou ekonomiku anebo podle vás ne? Vy jste zmiňoval v souvislosti s těmi předchozími epidemiemi devítiměsíční vývoj, tak kdyby to bylo do června, tak by ty následky asi nebyly tak výrazné?

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Tak je to plně zvládnutelné, je to naprosto zvládnutelné a je to bohužel problém toho, že někdo z nás bude nemocný, nepřeju to nikomu, ale pro ekonomiku je to zvládnutelné.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Na Itálii je uvalena karanténa. Italové sem necestují. Ta panika se týká samozřejmě i dalších států. Ohrozí růst ekonomiky vývoj cestovního ruchu, ten negativní vývoj cestovního ruchu a má vlastně na hrubý domácí produkt to omezení turistiky nějaký zásadnější vliv, že to třeba pociťují v současné době hotely, pociťují to samozřejmě cestovní kanceláře.

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Dobře, ale když nejde o zdraví, tak o co, jo. Jako ano, má to vliv, ale teď je první to zdraví, čert vem, že zpomalíme na jedno čtvrtletí, čert to vem. Pomůžeme ekonomice, já budu snažit se asi pomoci ekonomice, ale celý ten klíč, jestli to bude to jednoduché véčko, čili teď spadneme, trošku spadneme a pak se nakopneme nebo to bude účko, spadneme, delší čas prostě bude ekonomika trošku kolísat a pak zase vzrosteme, tak to ovlivní přesně ta stabilizace té situace kolem epidemie, a to je prostě otázka pro zdravotníky. Já to nevím.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Uvidíme samozřejmě jak to bude probíhat dál. Myslíte si, že je správné, že stát přijímá v tuhle chvíli nějaká další opatření? Pokud se nemýlím, tak se hovoří zatím o 600 milionech korun, které by se mohly napumpovat do ekonomiky v souvislosti s pomoci následků po tom koronaviru. Někteří dokonce hovoří o miliardě. Dnes vyšla zpráva o tom, že vláda připravuje kompenzaci cestovním kancelářím a hotelům. Myslíte si, že je správné, že stát v tomto ohledu takovýmto způsobem se snaží pomoci nebo bude snažit pomoci těm podnikům?

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Ale je dobře třeba pokračovat v investicích. Normálně běžně prostě dál investovat, to je nejdůležitější. Já tu pomoc přesně neznám, takže jakoby nedokážu posoudit jak pomáhat podnikům víc nad rámec. Zase musíme si uvědomit, že to je prostě podnikatelské riziko. Nejde kompenzovat všechno, jo. Zase ten trh bych trošku nechal. Je to běžné riziko, které teď přišlo a nestál bych každému za zadkem a pomáhal mu prostě se vším. Je to prostě byznys pořád.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Riziko podnikání. Dokázal byste porovnat tu situaci v roce 2020 v tom letošním roce třeba s některými těmi předchozími v uvozovkách krizemi nebo nestabilními situacemi? Mě napadá ten rok 2008, tedy v souvislosti s tou ekonomickou krizí, která tehdy vypukla, Dá se to porovnat?

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Pamatujete v roce 2008 co jste dělal?

Vladimír VOKÁL, moderátor

No, co jsem dělal. Byl jsem tady jako novinář.

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Já si pamatuju, já jsem seděl v bance, měl jsem monitor /nesrozumitelné/, kterej prostě zobrazuje nejvíc o finančním dění a to samé nám teď. Ty situace můžu docela dobře porovnat. Tehdy, vždycky kapitalismus je o tom, aby se hýbali lidi, peníze, zboží. Aby se to hýbalo, o tom je trh. A tehdy byly zablokovaný peníze. Tehdy na jaře 2800 si pamatuju zkrachoval /nesrozumitelné/, významná investiční společnost a bylo takový jako ticho před bouří. A pak v září přišel Lehman Brothers a všechno spadlo. A teď ta situace trošku to připomíná, jen nejsou omezeny ty peníze, ale jsou blokovaný lidi, karanténa a prostě pohyb lidí a i to ekonomika prostě potřebuje k tomu, aby rostla. A k tomu, aby ten Lehman Brothers nenastal, tak je potřeba prostě stabilizovat tu situaci, čili proto říkám, že to jsou na hlavním tahu zdravotníci a ne ekonomové.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Takže asi takovou tou nejlepší zprávou pro ekonomiku by bylo to, kdyby najednou zdravotníci oznámili máme to pod kontrolou, máme tady nějakou vakcínu, popřípadě lék na koronavirus, je to tak?

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Ano a proto vlastně se vůbec nezlobím na vládu, naopak to vítám, že jsou přísné opatření a já je plně budou dodržovat.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Ještě a na to se ptají také naši čtenáři, tady konkrétně pan Jan, nevypovídá to něco o tom, že tržní ekonomika je opravdu hodně zranitelná? Zatím jsme podobné katastrofické scénáře zažili pouze v hollywoodských antiutopiích a teď máme něco podobného za dveřmi. Zranitelnost tržní ekonomiky v tomto ohledu.

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Dá se to ukázat na příkladu Číny. V roce 2003 kdy byl ten SARS, tak čínská ekonomika měla podíl na světové ekonomice, na světovém HDP 8 % a teď má 20 %, čili to vidíte jenom jak je to všechno propojený, jak celý ten dodavatelský obchodní řetězec, ta firma, která vyveze, potřebuje ty komponenty z Číny, jak daleko víc jsou to ekonomiky propojeny, jak jsou víc zranitelný. Jsou víc zranitelný směrem dolů, ale potom zase se nezlobíme na to, když pak všichni rosteme, všem rostou díky tomu platy a naše životní úroveň stoupá, takže je to i potom nahoru cesta.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Přesně tak. A na to se také naši čtenáři ptají, jestli potom opravdu po takovém poklesu nedochází opravdu k rapidnímu a možná mnohem rychlejšímu růstu než v tom předchozím období. Může to nastartovat nějakou budoucí konjunkturu podle vás?

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Může nastartovat. Většinou po těchto drsných věcech jakoby nastartuje se nějaká konjunktura. Ale stejně dříve či později všechno je to o podnikání. Když v Itálii nebude podnikání, a to píšu i v té knížce, když tam nebude podnikání, tak jakékoliv opatření, ať už ze strany centrální banky nebo vlády, je stejně na nic. Můžete tam betonovat tisíce dálnic, můžete snížit úrokové sazby dál, ale jestli tam nebudou nové nápady a ty podniky nepůjdou si pro nové úvěry a ty nové nápady, tak stejně tam ta ekonomika neporoste.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Je pravda, že v této knížce na to narážíte hned několikrát. My se k tomu ještě vrátíme. Bude mě zajímat hlavně euro a kurz české koruny do budoucna, vrátíme se v průběhu dnešního Rozstřelu. Ještě bych se ale přece jenom na závěr toho úvodního povídání o koronaviru zastavil u těch proinflačních a protiinflačních krocích, které mohou teď v těch následujících týdnech a měsících nastat. Dalo by se to nějakým způsobem shrnout? Vy jste mi říkal něco o těch 13 základních krocích, 13 základních bodech, tak to zkuste popsat, co nás čeká a co nás nemine.

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Tak já nemám křišťálovou kouli, abych věděl přesně co nás čeká, ale jakoby je možné se použit z toho SARSu, je možné si dát na papír nějaké body. Takže já nevím, jestli chcete 13, nevím jestli bych bude přesně 13, ale já prostě vidím karanténa, vidím vyhýbání se schůzkám, vidím rušení cest, vidím úbytek turismu, vidím výpadek dodávek, vidím asi zhoršení důvěry domácností, čili to všechno jsou poptávkou protiinflační jevy, do toho snížení cen ropy. Na druhou stranu ale jakoby může nastat nějaké zdražení cen určitého zboží, který je teď třeba potřeba, ale to za rok zase může odeznít a vidím oslabení kurzu koruny, který jakoby spíš tu inflaci může zase zpátky vytvářet. Takže nemá cenu zmatkovat. Všechny ty jevy jsou jakoby protichůdné. Ta situace je fakt zvládnutelná a zbývá věřit zdravotníkům, že najdou protilátku.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Pojďme k dalšímu tématu, i když ono to s tím možná úzce souvisí. V noci z neděle na pondělí došlo ke kolapsu cen ropy na světových trzích. Ceny ropy v noci propadly o více než 30 % po oznámení Saúdské Arábie, že výrazně zvýší těžbu, čímž ještě více zaplaví trh nadbytečnou ropou, proč k tomu Arabové přistoupili?

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Nevím, nejsem odborník na arabskou ekonomiku ani nedokážu se vcítit do toho, co tím sledovali.

Vladimír VOKÁL, moderátor

No ale nějaký vliv to může mít. To si můžeme říci, těch 30 % to je docela hodně.

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Je to hodně. To si myslím, že je nejvíc od války v Perském zálivu nebo největší pohyb od války v Perském zálivu. A na tom je jenom vidět, že ty ekonomiky pokud jsou doopravdy tržní, tak mají v sobě mechanismy typu kurzu, typu cen, typu cen ropy, cen surovin, aby se buď nakopávaly nebo nebo naopak brzdily, čili když ta ekonomika hodně roste, tak ta ropa je drahá, když naopak spadne, omezí se poptávka Číny, do toho přijde nějaký konflikt mezi Ruskem a Arábií, tak ta ropa zase zlevňuje a tím pádem pomáhá zase tý ekonomice nastartovat. Takže jenom to poučení je, že nemusíme všechno řídit v té ekonomice, nemusíme pořád mít ten stát a tu centrální banku za zadkem, opravdu ten trh je taky důležitý, aby fungoval, abysme se nesnažili všechno ovlivňovat.Ten trh si sám taky může pomoct

Vladimír VOKÁL, moderátor

Tady se ptá pan Alois v této souvislosti, neklesnou tím, a to je i moje otázka, neklesnou tím, že klesne cena ropy, náklady provozovatelům, podnikům, a tedy, že by to mohlo naopak růst ekonomiky nastartovat? Nesouvisí to možná nějak spolu tohle všechno?

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Je to přesně to, co jsem chtěl říct před těma dvěma minutama, už jsem asi mluvil dlouho a vy jste to teď krásně shrnul a je to přesně to, co jsem chtěl říct.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Jedno je navázáno na druhé, takže ten krok Saúdské Arábie v uvozovkách nemusíme vnímat jako nějaký cílený krok, ale jako nějaký přirozený krok, který vyrovnává a vyvažuje tu ekonomiku jako takovou.

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Ano, teď to výrazně bude pomáhat tomu, že když zlevní benzín, pokud se to promítne do cen benzínu a nafty, výrazně zlevní, tak to zase pomůže.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Ono to ale může znamenat i další kroky, třeba likvidaci Ruska. Rusko je hodně závislé na ropě, na ceně ropy, nemůže to znamenat problémy pro tuto zemi? Třeba z hlediska nějaké té globální ekonomiky. Asi to teď nevyřešíme, ale..

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Může, ale fakt to teď vyřešíme.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Během pondělního obchodování se propadla také pražská burza, která vykazovala nejslabší úroveň za více než 3 roky. Propadla se newyorská burza. To může znamenat něco významného pro světovou ekonomiku?

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Ano, tady to je narušitel spotřeby nebo očekávání lidí, narušitel spotřeby domácností třeba vám v Americe, protože vidíte, že vám padá část ceny majetku. Na druhou stranu já si pamatuju přesně na ty roky 2008 a pak i na 2003 v souvislosti s tím SARSem , protože ve 2003 byla ekonomika po recesi a tehdy taky akcie byly na minimu a ta nálada byla spíš pesimistická a pak přišel SARS. A teď to přišlo úplně do jiného období, do doby, kdy ty akcie byly, ty valuace a ceny akcií byly totálně na maximu, kdy ekonomiky byly nastartované a hlavně česká. A proto si vysvětluji i to, že ten výprodej byl tak drsný, doopravdy nemůže to být jenom nějaký psycho efekt, nějaké emoce, že opravdu i všichni prodávali, protože ta očekávání byla strašně velká, do toho přišla tady ta epidemie, takže já bych z toho fakt nedělal jakoby nějakou vědu, že se hroutí burza. Ale čistě toho, že byly přehnané očekávání, přehnané valuace a teď se tento trh trošku srovnal.

Vladimír VOKÁL, moderátor

A doporučil byste teď nakoupit akcie třeba svému kamarádovi, kdyby vás poprosil o radu jako odborníka?

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Já bych doporučil, aby pokračoval v pravidelné investici. Já, když jsem byl v bance, jsem pracoval, jsem měl investiční fond, i když tady tak říkám to samé. Prostě pokud máte pravidelnou investici, pokud rozumíte, kam ty peníze jdou, někdo třeba jakoby strašně těžce vydělává peníze a pak to dá do nějakého produktu, který ani nerozumí co v tom produktu je, takže pokud víte, kam ty peníze dáváte, pěkně jste si všechno přečetli, tak pokračujte v pravidelných investicích, to je nejlepší, co můžete teď udělat, fakt nejlepší.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Index VIX tedy index strachu je nejhorší od světové krize v roce 2008, co to znamená? Mohl byste nám to vysvětlit?

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Tak index VIX znamená, ten měří vlastně pohyblivost akcií, jak moc se hýbají. Takže ony, když spadnou o 5 %, pak rostou o 3, pak zase spadnou třeba o 8, tak hodně se rozkolísá ta cena a pokud se ty ceny mění ze dne na den hodně, tak ten index je jakoby velký, roste a znamená to, že je velká nejistota, že jednou se hodně prodává, jednou se hodně nakupuje. Takže jenom to dokládá tu dnešní situaci, že prostě všichni čekají na to za jak dlouho se ta situace ze zdravotního pohledu stabilizuje.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Naši čtenáři samozřejmě cílí své dotazy v souvislosti s ekonomikou na koronavirus, tak nejčastější dotaz, který tady je, tak tipnete si, jaký je to dotaz? Jestli bude krize, jestli bude nějaká dlouhodobá strukturální krize. Jak byste uklidnil nebo neuklidnil naše čtenáře, kteří asi se trošku bojí?

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Nemusíte se ničeho bát, z každého problému se ekonomiky a lidstvo vykopalo. Teď je důležitý poslouchat zdravotníky, nemusíte se předzásobovat, já nemám doma snad žádný konzervy jako nemám nic jako v zásobě tak i tak, normálně chodím do práce, teď budu plně respektovat prostě nařízení vlády a my v České národní bance uděláme všechno pro to, abysme pomohli ekonomice a měli inflaci na dvou procentech za rok a půl.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Dotazy padají i v souvislosti s koronavirem na vývoj kurzu české koruny. Je teď nějaká míra, kterou by Česká národní banka chtěla udržet dlouhodobě, ptá se pan Jan.

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Ne, nikdy nebudu cílovat kurz, cyklus je trh, já do něj nikdy nezasáhnu.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Trh to vyřeší. A z dlouhodobého hlediska, myslíte si, že ten kurz v současné době je spíše pod nebo nadhodnocen.

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Je slabý. Já bych chtěl mít silnou korunu, jako silná ekonomika má mít silnou korunu, aby naše platy se sbližovaly s německými, takže bacha na to, že dlouhodobě jsme všichni mrtvý. Dlouhodobé jako pozor, ale střednědobě prostě je potřeba, abyste měli silnou měnu, takže prostě tak.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Na to se ptá i čtenář, který si říká Challenger. Nevím, zda jde o anonym nebo se tak opravdu jmenuje. Ptá se na ty intervence, které Česká národní banka v souvislosti s měnovým kurzem držela v letech 2013 až 2017. Jak jste se na ně díval tehdy a jak se na ně díváte teď z hlediska člena bankovní rady České národní banky. Zkusme o tom trochu promluvit.

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Jasně, když se mě vygooglujete, tak tehdy jsem psal o tom, že by se měly ukončit co nejdříve, že trvají už moc dlouho a ten názor si nechávám i teď.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Pořád to setrvává. Jako člen bankovní rady budete do budoucna proti podobným intervencím?

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Ano.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Myslíte si, to je otázka ještě Challengera, ten se tady ptá vlastně na totéž, jestli to dlouhodobě české ekonomice prospělo či naopak neprospělo?

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Nevím, nemám na to analýzu. Nemám na to dobrej paper, o kterém bych řekl tady ten paper je s odstupem času udělaný tak, že jsou všechny data na stole. Je potřeba ještě počkat na takovou diplomku nebo disertační práci tak 5 let, aby se to vyhodnotilo.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Tak teď konečně máme prostor na to říci si něco k vaší knize Jestřáby a holubice. Ještě jednou připomínám, že Aleš Michl je autorem téhle knížky, která nedávno vyšla o ekonomii po prvním roce v radě České národní banky. Nejprve k tomu know-how. Tam vyšly vlastně vaše komentáře, které píšete pro Mladou frontu DNES, je to tak?

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Ano, my máme vlastně společné, že oba píšeme komentáře pro Mladou frontu DNES, takže si teď děláme reklamu. Mě se moc líbí ta komentátorská stránka MF Dnes. Sledoval jsem ji dlouho a jsem rád, že tam můžu vycházet, možná to cítíte podobně.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Určitě.

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

A já mám každou neděli zabitou, každý dopoledne zabitý, protože my vycházíme v pondělí, takže v pondělí mi vychází sloupek, takže odevzdání se musí udělat do takovýho dopoledne v neděli. Celý dopoledne je zabitý vždycky. A strašně mě to baví a i mi to jako nabíjí a nutí mě to přemýšlet o těch makrověcech, který jako já hodně vidím i odborně nějakou lidskou řečí, abych to uměl i vysvětlit, protože podle mě kdo tomu rozumí, tak to dokáže i pěkně vysvětlit polopatě lidem, kdo tomu nerozumí, tak pořád kecá ty své odborné blbosti, ale nikdo mu nerozumí.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Jak dlouho vám trvá, ono je to složeno z těch jednotlivých sloupků a komentářů, jak dlouho vám takový komentář 1 trvá, abyste ho napsal?

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

No tak minimálně půl dne. Co u vás?

Vladimír VOKÁL, moderátor

Hodinku.

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

To jste dobrej. Já se snažím jakoby hodně to zazdrojovat to číslama, potřebuju něco ukázat číslem. Ale vy to zase necílíte na drsné marko, vy to cílíte na svůj názor a ten pak pěkně pěkně napíšete.

Vladimír VOKÁL, moderátor

A jak vymýšlíte ta témata? Já sleduji samozřejmě média a na základě toho potom napíšu nějaký komentář, jak to vymýšlíte vy? Protože ta témata jsou opravdu různá, jsou ekonomická, dost často píšete o ekonomických tématech a řada těch komentářů je opravdu ryze ekonomická ale nejenom.

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

No, já když jsem nastoupil do bankovní rady, tak jsem chtěl vlastně, aby po mě něco zůstalo, takže každý rok napíšu jednu knížku. Vždycky ta témata se všechny vztahují k podnikání, ať už jakoby, aby prostě to podnikání tady vzkvétalo, abysme si nemysleli, že ten stát má být pořád za zadkem a tady něco tlačit. A takže ta témata se jakoby vždycky zrodí od toho makro velkýho tématu a teď vlastně třeba mám v hlavě finanční vzdělávání, to, aby si lidi nekupovali prostě od různých, a nebojím se to říct, od z různých šmejdů investiční produkty, ale aby prostě, když do něčeho nacpou peníze nebo dají peníze, tak aby prostě si pěkně přečetli všechno a všechny podklady, takže ta další knížka, co mám v hlavě, je třeba finanční vzdělávání a vůbec jak to v ekonomice chodí ve světě investic.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Toto mě hodně zajímalo, když jsem si to pročítal, jak se Aleš Michl změnil z ekonoma na člena bankovní rady České národní banky. Musel jste z něčeho slevit nebo někde naopak přitlačit, jak se Aleš Michl proměnil?

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Já jsem úplně stejný jenom prostě když jsem měl investiční fondy, když jsem ho spoluvedl, tak tam jsem měl větší rozhodovací pravomoce, takže teď jsem jeden ze sedmi, takže bankovní rada rozhoduje a já se musím taky někdy přizpůsobit. Není všechno podle mě ale.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Jaké to je přizpůsobit se?

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

No přizpůsobit se, že o každém velkém problému, o každý velkém názoru se hlasuje, je 7 lidí, většina rozhoduje a je to tak dobře.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Jste tam tým anebo každý za sebe jednotlivec? Konzultujete to mezi sebou anebo, a to mě zajímá, třeba když teď budete rozhodovat o těch úrokových sazbách, vy tam přijdete s jasným názorem a ostatní mají na to také jasný názor a prostě se jenom hlasuje, anebo to rozebíráte do nějakých podrobnějších analýz?

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

My máme před každým takovým důležitým jednání skoro celé dopoledne vlastně prezentace odborných týmů a odborných sekcí. A ty dají i svůj názor, takže si vyslechneme jakoby spoustu jiných názorů a ten daný člen bankovní rady se může taky ještě dál rozmyslet nebo změnit názor. Já jsem to teď trošku přeskočil, protože já jsem si udělal schůzky s těmi odpovědnýma lidma už teď, takže trošku jakoby jsem se snažil jakoby předvídat s čím se pak přijde a proto jsem dneska řekl, že budu chtít snížit úrokové sazby a jít na ty provozní úvěry do té doby, než se najde nějaká protilátka.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Je tam někdo první mezi rovnými, tedy mám na mysli samozřejmě guvernéra České národní banky, anebo jste si úplně všichni rovni? Má tam někdo takovou silnější autoritu?

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Určitě má autoritu pan guvernér, to je potřeba guvernéra respektována a je to tak dobře, jako vždyť je to guvernér.

Vladimír VOKÁL, moderátor

A při těch hlasování uspěl jste vždycky anebo naopak většinou jste neuspěl?

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Já, když jsem přišel do bankovní rady, tak jsem chtěl zvýšit úrokové sazby, takže tam vlastně nejdřív jsem byl přehlasován, pak se zvýšily úrokové sazby, protože jsem cíloval na, asi do května 2019, jsem cíloval na to, aby prostě, když ta ekonomika roste, abysme i spořili, aby ty banky taky na nás reagovaly a pak zvýšily sazby lidem. Pak ta ekonomika začala zpomalovat. My to vidíte na Číně, ona vlastně už předtím tím virem rostla nejpomaleji za posledních 30 let. Ona už zpomalovala i Německo tak jakoby stagnovalo. Takže pak byl půl roku, kdy jsem vůbec nechtěl zvyšovat sazby, tam bylo období stability. Je potřeba nechat klid. A teď si myslím, že prostě by bylo potřeba snížit, no a uvidíme, jak dopadnu.

Vladimír VOKÁL, moderátor

No budeme to samozřejmě velmi bedlivě sledovat. No a k těm tématům v té knize. Jak jsem říkal, rozebíráte z ekonomického hlediska hodně věcí. Zmiňujete tam hodně významných osobností, třeba Rašína, Engliše, zmiňujete tam Brusel, dost často tam padá pojem Evropská unie. Tak začněme u toho, myslíte si, že Evropská unie, tak jak v současné době funguje, podle vás, tak jak naznačujete i v knížce, přináší více pozitiv, anebo je třeba zbytečně zkostnatělá?

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

No je zbytečně zkostnatělá. A bytečně plodí více papírů. Já tady teda mám jako přípravu 2 papíry a myslím si, že kdyby sem šel člověk z Evropský komise, tak má jako přípravu 100 těch papírů a podobně. To je z regulací. Jako co se dřív psalo na 2 papíry se teď píše na něco, co překračuje román F.L. Věk třeba, takže dopravdy trošku jsme to s regulací přehnali a bylo by třeba to mírnit jako brzdit.

Vladimír VOKÁL, moderátor

V čem vás konkrétně třeba Evropská unie, co se regulací týče, nejvíce štve?

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Mě štve, že každý týden přichází něco vlastně, co je potřeba nad čím je potřeba se jakoby zamyslet, co je potřeba jakoby například harmonizovat s českým právem, a to, že to je prostě neustálé chrlení a že to jakoby nemá konce, takže to mi vadí. A že se nejde po principech, ale chce se regulovat jakoby každý detail, takže jako kdyby v tom nařízení bylo potřeba popsat úplně všechno a nejde se po principu typu řádného hospodáře, princip řádnýho hospodář je, že když prostě někdo nakoupí předraženě tužky, ta cena je násobná, tak asi by měl mít problém a nemusím o tom napsat opatření na 10 stran, kde budu popisovat, že tužky mají bejt za tolik a za tolik, jak nakupovat ty tužky a podobně, takže něco takového mě štve.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Myslíte si, že to vadilo také Britům, kteří opustili Evropskou unii?


Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Ano.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Je škoda podle vás, že Britové opustili Evropskou unii?

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Ano.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Tak jak to může Evropě uškodit, že tam nebude takhle silný element z ostrova, jak výrazně?

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Britové měli pro nás jednu výhodu v tom, že neměli euro, čili my jsme měli vlastně spojence v jednání proti vlastně nebo já nevím jestli proti, ale měli jsme spojence mimo eurozónu v základním principu, aby nebyl udělaný rozdíl mezi tím, kdo má euro a kdo nemá euro. To je podle mě základní princip, který by měl být respektovaný v EU a který podle mě se tlačí spíš na to, že takový princip bude porušován. A druhá věc národní parlament, respekt k národním parlamentům, nikoliv k tomu, že Brusel rozhoduje, ale národní parlament rozhoduje, takže takové principy mi jako ekonomovi vadí.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Tím jste mi nahrál. To, co mě hodně zaujalo, tak to je ta stať Eurokuchařka pro Česko, tak nám to vysvětlete, jak by Česká republika podle vás měla krátkodobě a dlouhodobě přistupovat k euru?

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Já jsem na to napsal celou doktorskou práci, jako je to dlouho, ale základní moment je, že ten kurz, který my i teď vidíme, teď na této situaci jsme se ukázali, že ten kurz oslavuje, oslavil. Když oslabí, tak by mohl pomoct exportu k tomu, aby se taky vyrovnal s tou tíživou situací. Tak ten kurz se strašně důležitá makroekonomická veličina. A čím více ho fixujeme, čím více přijmeme euro, zafixujeme kurs koruny, tak ztrácíme tady ten vyrovnávací mechanismus nebo ten kurz, kterej když rosteme, tak by měl posilovat, on vždycky neposiluje, ale měl by posilovat, měl by nás kopat do zadku, abysme inovovali, abysme byli lepší a lepší a aby se naše platy sbližovaly s Německem a naopak to oslovení. My, podle mě, to euro by mělo přijít až tehdy, když tam ten kurz jakoby nepomáhá, až když jdeme do recese a to oslabení nám nepomáhá, tak potom až bych přijmul euro.

Vladimír VOKÁL, moderátor

A nastane ta situace někdy?

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Může nastat. Například Chorvatsko, Bulharsko pokud ta země se jako přirozeně euraizuje, pokud ty firmy budou si brát hodně úvěrů v eurech, pokud lidi si budou brát v eurech a přirozeně prostě za několik let si ta ekonomika řekne o eura, což není teď případ, tak pak může nastat.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Tedy v současné době, kdyby Česká republika přijala euro, protože my bychom teoreticky mohli přijmout euro, splňujeme přece maastrichtská kritéria, tak kdybychom přijali euro, tak nám to pomůže, anebo zatím uškodí?

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Uškodí nám to, protože ta maastrichtská kritéria jsou na nic, to je prostě úředničina, já bych to vůbec nesledovat. To jsou podmínky nutná podle pravidel, to respektuju, ale nikoliv makroekonomicky nejsou dobrá k tomu, aby posoudila, jestli ta země má mít euro nebo ne, na to jsou lepší ty kritéria testování role kurzu v ekonomice jako role nakopávání kurzu v reseci například globální ekonomiky.

Vladimír VOKÁL, moderátor

My tady píšete poučení pro Česko, oficiálně se vyhodnocují maastrichtská kritéria, to je to, co jste před malou chvílí zmiňoval. Na Řecku se ukázalo, jak jdou kritéria pro přijetí eura obejít, když dosadíte za šéfa statistiků kouzelníka. To, že kritizujete euro za to, že tam je třeba v té eurozóně Řecko, to znamená, že s takovými partnery bychom do jednoho party v uvozovkách, teď použiju opravdu takovýto termín, neměli jít v tuto chvíli?

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Já vlastně nemám nic proti Řekům. Já jenom říkám, že pro řeckou ekonomiku, ne pro ty úředníky, ale pro tu řeckou ekonomiku, by bylo lepší, kdyby byly mimo euro, že by tam měli oslabení drachmy, to by jim pomáhalo aspoň nakopnout trošku podnikání, to jsem se tam snažil říct, jinak nemám nic proti Řecku.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Mechanika kurzu, do jaké míry, a to je také docela zajímavá stať, do jaké míry má Česká národní banka stále vliv na ten kurz české koruny? Do jaké míry a na to se hodně ptají naši čtenáři, má vliv třeba snižování nebo zvyšování úrokových sazeb na kurz české koruny?

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Ale já nechci mít jakoby nějaký vliv, že neovlivňuju kurz, nechci ovlivňovat, ale vliv určitě má v nějakým dalším pohledu to, jestli ty úrokové sazby jsou u nás větší nebo nižší, takže i pro mě bylo překvapení, že koruna tolik neposilovala.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Je to pro vás překvapení?

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Ano. Když jsme měli ještě rostoucí ekonomiku, bylo před tadytou situací a my jsme měli výrazně větší úrokové sazby než v eurozóně. A jsou 2 vysvětlení, jeden že ten trh byl trošku opatrnější. Byl v takovém risk of módu, kdy prostě jdete hodně do dolarů tehdy a nejdete do těch měn menších států, ale taky je to možnost pozůstatek těch intervencí, kdy spoustu pozic prostě na koruně zabránilo tomu, že ta měna posilovala.

Vladimír VOKÁL, moderátor

To znamená, že ta koruna sehrávala nějakou spekulativní roli, že tam byl nějaký ten spekulativní nákup české koruny? Myslím si, že i to mohlo sehrávat roli?

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Nevím co přesně je spekulativní. Nemyslím, že tam byly velké spekulace, ale že tam byl přirozené spekulace, které si vynutily, které byly motivované tím, že byly prováděny intervence.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Ještě před tuhle situací, která nastala teď, ta koruna výrazně posílila, pokud se nemýlím pod 25 Kč, jak to, že se vrátila do té původní okolo 24,60 tak zhruba.

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Protože v době, kdy roste nejistota, kdy ten i index VIX, jestl to ještě posloucháte, jestli nás vydrželi posluchat, tak před chvilkou jsme tady měli ten index VIX, ta nejistota, jak moc se to všechno kolísá a jakmile nejistota naroste, tak spíš se snažíte jako radši budete přít euru než než v korunách. Takže prostě se snažíte tyhlety měny spíše jako dostat z portfolia, takže to je 1 z vysvětlení. Jmenuje se to risk of, trošku vypnete z rizika.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Kdy Česko přijme euro, anebo přijme někdy vůbec?

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Nečekám to a myslím, že teď máme jako jinej domácí úkol než myslet na to.

Vladimír VOKÁL, moderátor

To určitě. Zeptat jsem se na to musel, v knížce to je, tak. Ale tam také říkáte, jestli má či nemá Česká republika přijmout euro. Do budoucna, teď v současné době to pro vás výhodné není.

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Není.

Vladimír VOKÁL, moderátor

Říká Aleš Michl, který byl hostem dnešního Rozstřelu, autor této nové knížky Jestřáby a holubice. Určitě doporučuji. Je to velmi zajímavé čtení. Děkuji moc, že jste přišel. A příště zase někdy na viděnou.

Aleš MICHL, člen bankovní rady České národní banky

Díky za pozvání. Hezký den.

Vladimír VOKÁL, moderátor

A také s našimi čtenáři a s našimi diváky se příště budu těšit v Rozstřelu na viděnou.