Jan Frait vysvětluje měnověpolitické rozhodnutí pro Českou televizi

Rozhovor s Janem Fraitem, viceguvernérem ČNB
Michaela Nováková (ČT24 3. 8. 2023, pořad 90´ ČT24)

„Ukončení intervencí říká, že jsme si zcela jisti, že inflace v příštím roce výrazně klesne na velmi nízké jednociferné hodnoty. Intervence byly přijaty jako specifický dočasný nástroj na boj s inflací. Ten boj je do značné míry vyhraný, inflace klesne a tím pádem jsme mohli ukončit intervenční režim, který koneckonců řadu měsíců nebyl uplatňován,“ uvedl viceguvernér Jan Frait v rozhovoru pro pořad 90‘ ČT24.

Vybrané citace

„Trhy mohly zprávu pochopit jinak, ale dá se říci, že někteří investoři mohli dojít k závěru, že není nějaká garance ze strany centrální banky a možná se rozhodli odejít někam jinam nebo investovat nějaký jiným způsobem, ale je to krátkodobé. Jedná se o velmi malý výkyv a trh si najde za chvilku novou hodnotu, kterou si pravděpodobně již našel a za dva dny o tom pravděpodobně nebudeme ani vědět.“

„Kurz koruny, podobně jako kurz jiných měn, které volně plovou nebo víceméně volně plovou, se tak trochu mění a samozřejmě určitý pohyb může být, ale nevidíme žádné významné důvody, proč by měla koruna nějak oslabovat. Vnější bilance se zlepšuje. Máme rostoucí pozitivní přebytek obchodní bilance, máme relativně stabilizované veřejné finance, není tedy důvod, proč by koruna měla nějakým způsobem znehodnocovat. Koneckonců ekonomika s tou silnou korunou umí velmi dobře žít.“

„Intervenční režim jsme skutečně zrušili z toho důvodu, že se jedná o nestandardní krok, který potenciálně určitým investorům nabízí nějakou ochranu. My tu ochranu dlouhodobě poskytovat nechceme a víceméně se vracíme do standardního režimu, kdy naším klíčovým nástrojem jsou úrokové sazby, ale samozřejmě máme režim řízeného floatingu, řízeného plovoucího kurzu. My si tu cestu úplně neuzavíráme, ale skutečně nechceme nabízet investorům nějakou jistotu, nějakou garanci výnosu.

„Ceny komodit jsou pod kontrolou. Globálně momentálně zpravidla klesají nebo jsou relativně nízké. Je to dáno i tím, že přeci jenom v reakci na politiky centrálních bank začíná ta globální ekonomika trochu oslabovat nebo jsou obavy, že oslabí. A to samozřejmě působí stabilizujícím způsobem a je zcela jasné, že ta dovážená inflace bude poměrně nízká, koneckonců ceny průmyslových výrobců v řadě zemí klesají nebo víceméně jsou stabilní.“

„Jde skutečně všechno podle plánu. Již před rokem jsme počítali s tím, že ke konci letošního roku se inflace sníží na poměrně nízké jednociferné hodnoty a trochu to naruší technická stránka výpočtu inflace, nicméně již na začátku roku dojde k prudkému propadu inflačního čísla někam ke třem procentům. A pak se inflace bude dále snižovat, takže počítáme s tím, že v průměru bude v příštím roce inflace lehce nad dvěma procenty.“

„Základní úrokové sazby nebudou pravděpodobně klesat tak rychle, jak očekává náš prognostický model a jak očekávají někteří tržní účastníci. Já bych byl osobně velmi opatrný v tom, abych sliboval, že do konce roku se úrokové sazby sníží o tolik či o nějaké jiné číslo, prostě budeme velmi opatrní. Když budeme vidět, že inflace jasně jde na velmi nízkou hodnotu a že se tam setrvale bude robustně držet, tak samozřejmě zvážíme snižování sazeb, ale skutečně bych v tuto chvíli nesliboval nějaké výrazné poklesy, je na to příliš brzy, tu debatu začneme vést až na podzim.“