Jak na podpořičky, lepkavé ceny a zúžení bankéřů

Aleš Michl (Mladá fronta DNES 31. 1. 2022 strana 8, rubrika Názory)

Jestřábi a holubice

Domácí úkol z minulého sloupku zněl: naučit se anglická slovíčka „stimmy“, „sticky“ a „tapering“. Řešení: „stimmy“ je odvozenina od slova „stimulus“, což je podpora. Přípona -my se používá pro kamarádské oslovení, třeba Jimmy. „Stimmy“ je tedy taková podpořička. Zdrobněle to zní šíleně, vím. Berte to jako slangový výraz pro šeky, které rozdávala vláda USA lidem během covidu.

Za první vlny pandemie nezaměstnanost v USA (na rozdíl od Evropy) výrazně vzrostla z 3,5 % téměř na 15 % a hrozil tak kolaps spotřebitelské poptávky. Šeky byly vypláceny ve třech kolech od dubna 2020 do března 2021. Například poslední výplata byla 1 400 dolarů, tedy cca 30 tisíc korun na osobu. Odešlo tehdy 169 milionů plateb, tedy více než polovina obyvatel USA dostala cash. Na vrub státního dluhu. V průměru všem domácnostem tak třeba v jednom měsíci jednorázově vzrostl důchod o 24 %. Na Twitteru kolují historky, za co všechno byly podpořičky utraceny – třeba za automat na popcorn.

Příjmy domácností tak paradoxně rostly rychleji než před covidem. Stejně tak výdaje za zboží. Výdaje za služby naopak dočasně klesly (nešlo např. cestovat). To mělo za následek celosvětový růst cen elektroniky, nábytku, komodit a přispělo to i k zaseknutí mezinárodní dopravy (viz můj minulý sloupek). Do té doby byly ceny zboží vystaveného mezinárodní konkurenci spíše „sticky“, tedy v češtině lepkavé.

„Sticky“ se používá k vysvětlení jevu, že obchodníci neradi mění ceny, pomalu se přizpůsobují. Jasné ale je, že pokud to jde (a za covidu to šlo), pak nahoru jdou ceny rychleji než dolů. Po normalizaci chodu ekonomiky lze čekat zbrzdění inflace, ale už ne rychlý pokles konečných cen pro lidi – u některého zboží už zůstanou na vyšší úrovni, prostě ceny budou znovu „sticky“. Ke zbrzdění inflace pomůže snižování deficitu veřejných financí a „tapering“.

Anglické slovíčko „taper“ znamená zužovat se, snižovat, klesat. V makroekonomii je to slangový výraz pro snižování pomoci ekonomice od centrální banky v USA. Respektive omezování, zpomalování nákupů aktiv, zejména vládních dluhopisů. Americká centrální banka (Fed) oznámila, že zbrzdí a od března zastaví tyto nákupy – proto „tapering“. Jelikož současná inflace je celosvětová, tak ji v Česku sami nevyřešíme. Je třeba celosvětově zbrzdit růst množství peněz v oběhu (= snížení zadlužování) a skoncovat s podpořičkami.