Jak na měnovou odluku vzpomíná Miroslav Singer

(ČT 24 7.2.2013 - 21:10, pořad Ekonomika, Speciál 20 let české koruny)

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
A jak na měnovou odluku vzpomíná současný guvernér České národní banky Miroslav Singer? Exkluzivní rozhovor poskytl Davidu Borkovi.

Miroslav SINGER, guvernér, Česká národní banka
--------------------
V lednu, především v únoru, v únoru 93 jsem byl skoro určitě v Pittsburghu, kde jsem si dělal doktorát z ekonomie, takže jsem to sledoval zprostředkovaně. Tehdy ještě nebylo Internetu, takže přes noviny, které přišly poštou do univerzitní knihovny, tipuji tak s nějakým 4-5 denním zpožděním, případně přes zprávy Svobodné Evropy, které se v té době šířily emaily.

David BOREK, moderátor
--------------------
Povedla se odluka?

Miroslav SINGER, guvernér, Česká národní banka
--------------------
Já myslím, že se povedla velice. Dokonce trošičku bych řekl, že si neuvědomujeme, jak výjimečná věc je hladce provedená odluka v historii postkomunistického světa. Když se bavím s kolegy třeba ze zemí bývalého Sovětského svazu nebo z Balkánu, tak ti mají na měnové odluky a jevy, které s tím souvisejí, mnohem drsnější vzpomínky.

David BOREK, moderátor
--------------------
Proč vlastně nemohl být od února 93 plovoucí kurz, absolutně volný?

Miroslav SINGER, guvernér, Česká národní banka
--------------------
Ten kurz na začátku fungoval jako do značné míry polštář i kotva. V době zapojení, takže se bavíme o uvolnění cen, bavíme se o letech, ve kterých ceny nestoupaly o 2-3 % nebo jedno, ale stoupaly v dvouciferných číslech a vlastně kurz v takové situaci byl vnímaný jako jediná jistota, kterou všichni v té ekonomice mít budou a vůči které se můžou nějakým způsobem vztáhnout a vztáhnout své podnikatelské plány, protože bylo evidentní, že cenová hladina prostě zažije ohromné otřesy.

David BOREK, moderátor
--------------------
Každá měna, která dlouhou dobu trvá, si vytváří určitou identitu. Německá marka třeba měla identitu tvrdé spolehlivé měny. Za těch 20 let česká koruna si vytvořila cosi jako nálepku?

Miroslav SINGER, guvernér, Česká národní banka
--------------------
Tak donedávna myslím platilo, že si vytvořila nálepku takové měny, která vždycky má tendenci posilovat, jo, to, byl ten roky i po všech těch otřesech. Teď trošku doufáme, že to neplatí, protože ten slabší kurz je v tuto chvíli výhodný pro to, co chceme v ekonomice dosáhnout.

David BOREK, moderátor
--------------------
Čili vlastně epitetum tvrdá měna je v podstatě ne vždy dobrou vizitkou.

Miroslav SINGER, guvernér, Česká národní banka
--------------------
Nemusí být vždy, ale česká koruna byla jedna z měn, která vlastně za těch 20 let posílila vůbec nejvíc ve vyspělém světě. Takže z toho hlediska není divu, že tu image získala.

David BOREK, moderátor
--------------------
Teď současnost, možná budoucnost? Myslíte si, že bude jednou televizní pořad připomínající 30. výročí české koruny? Nebo už to nebude česká koruna?

Miroslav SINGER, guvernér, Česká národní banka
--------------------
Já se přiznám, že se zabývám jenom do značné míry věcmi, které mohu ovlivnit. Můj druhý termín v bance skončí v půlce roku 2016, takže já můžu říct jedinou jistotu, bude-li takový pořad, tak já v něm vystupovat nebudu.

David BOREK, moderátor
--------------------
Možná jako nezávislý ekonom.

Miroslav SINGER, guvernér, Česká národní banka
--------------------
Možná jako nezávislý ekonom.