Guvernérův nový tým. Tedy guvernéra Engliše z roku 1934

Aleš Michl (Mladá fronta DNES 1. 8. 2022 strana 8, rubrika Názory)

Jestřábi a holubice

Našel jsem v archivních materiálech zajímavost z roku 1934 o začátku působení Karla Engliše v roli guvernéra Národní banky Československé. S předchozím vedením měl rozpory v oblasti řízení měnové politiky, což je běžné, legitimní. Co je horší – od předchozího provozního vedení byla snaha mu počátky jeho úřadování značně zkomplikovat.

Engliš podle svých pamětí vnímal jako schválnost zejména pár rezignací lidí kolem kanceláře guvernéra. Například rezignaci náměstka vrchního ředitele Karla Kučery. O něm se později ve svých pamětech vyjádřil velmi negativně.

Guvernér Engliš proto záhy po svém jmenování v únoru 1934 začal budovat svou kancelář, nový malý tým jemu nejbližších lidí. Ve svých vzpomínkách uvádí, že v zásadě byl schopen svými znalostmi pokrýt oblast státních financí, bankovnictví a úvěru. Ale potřeboval najít vhodné lidi pro vedení úřadu jako takového.

Přivedl proto kolegu ze studií i zaměstnání ještě na vídeňském ministerstvu obchodu Františka Peroutku, který obsadil post vrchního ředitele. Zajímavostí u něj bylo, že měl rád auta. Byl významným členem Autoklubu RČs a podílel se na rozvoji automobilismu v zemi.

Peroutku posléze doplnil na pozici jeho náměstka Václav Vaněk. Ten disponoval zkušenostmi z nejvyšších postů československého obchodního bankovnictví.

Další osobou jeho týmu se stal čerstvě dostudovaný právník Václav Chytil. S ním byl Engliš ještě jako se studentem od roku 1929 ve styku a diskutovali otázky národního hospodářství.

Chytil se stal osobním tajemníkem guvernéra v rámci kanceláře prezidia. Nyní vznikají Chytilovy paměti, na kterých se podílí i náš hlavní archivář Jakub Kunert. O konkrétní náplni práce tehdejšího osobního tajemníka guvernéra a její formě nejsou dochovány přesné informace. Můžeme pouze odhadovat, že se jednalo o přípravu podkladů pro guvernéra na jednotlivá jednání, tedy dnes bychom to přirovnali k práci poradce guvernéra.

Jak klíčová byla Englišova volba lidí ve vedení jeho kanceláře a vůbec správy banky, ukázaly následující roky. Tento nový tým spolu se srdcaři a věrnými zaměstnanci instituce samotné dokázal banku provést následujícími dramaty společenskými, politickými i ekonomickými.