Cesta k sousedům s nižší inflací

Aleš Michl (Mladá fronta DNES 19. 9. 2022 strana 10, rubrika Názory)

Jestřábi a holubice

Kolegové z Národní banky Slovenska nás pozvali na jednání do Banské Štiavnice. Je to město ve středním Slovensku, kde bývaly významné zlaté a stříbrné doly. Na přelomu 16. a 17. století patřilo s 18 tisíci obyvateli k největším uherským městům. V roce 1690 se ve zdejších hutích vytěžilo 29 tisíc kg stříbra a 605 kg zlata. Byly tady i velké zdroje žuly.

Diskutovali jsme mimo jiné o inflaci. V Česku byla v srpnu meziroční inflace sedmnáct procent. Hlavní úroková sazba v zemi je 7 %. Na Slovensku je inflace nižší, třináct procent meziročně. A hlavní úroková sazba v zemi, respektive v eurozóně, je 1,25 %.

V Evropě jsou prostě země, kde platí daleko nižší úrokové sazby a zároveň mají nižší inflaci. Žádná jednoduchá souvislost mezi výší sazeb a inflací v tuto chvíli neexistuje. Inflace je výrazně ovlivněná cenami energií. Jelikož se na Slovensku změny ceny elektřiny na trhu promítají kvůli rozdílné regulaci koncovým zákazníkům později, může se stát (přesně to neví nikdo), že příští rok bude inflace na Slovensku vyšší, zatímco v Česku bude klesat.

Identifikace příčin inflace je zásadní pro způsob její léčby. Pokud inflace pramení z růstu množství peněz v oběhu, měnová politika by měla svým nastavením tlumit hospodářskou aktivitu v rostoucí fázi cyklu. Pokud příčinou není rostoucí poptávka v ekonomice, měnová politika by měla svým nastavením především zajistit ukotvenost inflačních očekávání. Proto jsme na posledním měnové jednání zvolili stabilitu úrokových sazeb. Centrální banka musí být teď pevnou kotvou stabilizující podmínky v ekonomice. Protože podloží v ekonomice stále zůstává vrtkavé. Stejně jako podloží v té Banské Štiavnici po všem tom dolování v minulosti. Ze Štiavnice se brzy stane turisty velmi oblíbené město. Je malebná, progresivní, revoluční – od dobře opravených památek přes plány na výstavby nových apartmánů až po vzrůstající kulturu.

To Česká národní banka zůstane konzervativní institucí. Máme národu zabezpečovat cenovou a finanční stabilitu. Na těchto cílech se příštích šest let nic nezmění. Nebude žádná revoluce. Od počátku mého mandátu jdeme směrem zpět k dvouprocentnímu cíli inflace. Stále platí každé slovo, co jsem řekl v květnovém projevu při jmenování guvernérem, hlavně pak: „Cílem bude postupný návrat inflace k úrovni dvou procent. Předpokládám, že to bude trvat dva roky.“