Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 7. 5. 2014