Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 6.5.2010