Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 6. 11. 2014