Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 5. 5. 2016