Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 5. 2. 2015