Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 4.2.2010