Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 31. 7. 2014