Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 3.5.2012