Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 3.2.2011