Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 3.11.2011