Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 29. 9. 2016