Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 27. 3. 2014