Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 26. 6. 2014