Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 25.9.2008