Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 25.3.2010