Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 25. 6. 2015