Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 24.3.2011