Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 22.9.2011