Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 22.12.2010