Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 22. 12. 2016