Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 21.12.2011